Gratis bestyrelsesundervisning

Hos ØENS Rådgivningshus er vi glade for at kunne lancere et gratis bestyrelsesundervisningstilbud til dig, der ønsker at blive klædt bedre på i rollen som bestyrelsesmedlem.

Undervisningen vil omhandle nedenstående emner, hvor både ny og gængs viden vil blive præsenteret på en overkommelig måde for såvel nye som garvede bestyrelsesmedlemmer.

Undervisningsemnerne er baseret på konkrete ønsker, som bestyrelserne i vores foreninger har udtrykt interesse for. Det drejer sig om:

  1. Effektiv anvendelse af ProBo samt information om nyudviklede funktioner.
  2. Bestyrelsesansvar: Hvad forventes der af et bestyrelsesmedlem, hvordan skal foreningen driftes, hvordan skal arbejdsopgaverne fordeles, habilitetsspørgsmål mv.
  3. Drift & vedligehold af ejendommen: Hvordan sikrer man at ejendommen vedligeholdes forsvarligt og at man indgår i de rigtige serviceaftaler? Dette vedrører også undervisning i ‘Planlægning af større byggesager og finansiering af disse’.
  4. Konflikthåndtering: Når mennesker bor tæt sammen, vil der på et eller andet tidspunkt opstå konflikter, og som bestyrelse kan man let blive inddraget i disse. Hvordan løser man de nabokonflikter, der er begyndt at genere hele ejendommen?

Undervisningen vil foregå som forlængede gå-hjem-møder og du vil have mulighed for at deltage i undervisningen både fysisk og online. Underviserne vil være en blanding af vores erfarne ejendomsadministratorer, advokater med speciale inden for foreningsret samt eksterne samarbejdspartnere og foreninger, der ønsker at dele deres erfaringer.

Vi vil løbende invitere jer, når vi nærmer os undervisningsdatoerne 😊 Hvis et eller flere af emnerne har din interesse, så sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.