Farvel til negative renter

I løbet af 2022 er renterne i Danmark steget markant. Senest den 9. september, hvor Danmarks Nationalbank fulgte Den Europæiske Centralbank og hævede renten med 0,75 %. Den rentestigning betød også et farvel til de negative indlånsrenter i Nationalbanken. Flere af de danske banker har i forlængelse heraf, hævet deres indlånsrente, så denne ikke længere er negativ.

Det betyder at I som forening, undgår at betale banken for at opbevare jeres penge. Nuvel, hos en del af bankerne oplever vi en vis træghed, når det kommer til rentejusteringer, men inden længe vil ”prisen for indlån” være 0 % eller måske endda svagt positiv.

Aftale-hvafornoget?

De stigende renter har også banet vejen for et gensyn med et bankprodukt, vi ikke har set meget til de seneste mange år. Nemlig aftaleindskud.

Vi har en dialog med de banker, vores kunder benytter. Og de fleste vil inden længe oplyse os om, hvad de vil kunne tilbyde kunder med større indeståender, såfremt der indgås en aftale om at indskyde et beløb for en fast periode. Aftaleindskud er nemlig en aftale om at I som bankkunde, binder en del af jeres indestående på en separat konto i et givent antal måneder. Denne aftale bliver gengældt med en fornuftig rente. Renten på aftaleindskud svinger hele tiden. Senest har vi set renter på over 1,5 % ved en binding på 12 måneder. Renten afhænger af det samlede forretningsomfang, I har med banken.

Vi er i færd med at gennemgå vores kundeportefølje for ’kunder med væsentlige indlån’. Når vi har noget konkret fra bankerne, vil vi kontakte jer som bestyrelse og drøfte om det kunne være relevant at binde en del af foreningens indestående i en periode, og dermed optimere foreningens renteindtægt. Såfremt I ikke kan vente på dette, er I altid velkommen til at kontakte jeres administrator.

I skal være opmærksom på at pengene er bundet i den givne periode. Og at der skal betales en dekort til banken, hvis I alligevel får brug for pengene, inden den givne periode er tilendebragt. Samtidig skal I være opmærksom på, at hvis renten stiger, mens pengene er bundet, så får I stadig kun den rente, der er aftalt. Heldigvis ligger den jo et stykke over den normale indlånsrente.

Forventninger til markedet

Der ligger i markederne en forventning om at Den Europæiske Centralbank, igen i oktober 2022, vil hæve renten (forventeligt med 0,5 %). Dette vil efter al sandsynlighed gentage sig i december 2022, februar 2023 og marts 2023 (forventeligt med 0,25 % per gang).

Derfor er det også et spørgsmål om timing og hvilke forventninger I som bestyrelse har til rentemarkedet.

Tilbydes ’aftaleindskud’ også til privatpersoner?

Har du som privatperson et væsentligt indestående i banken, så tilbydes ’aftaleindskud’ også til dig. Vi anbefaler, at du tager kontakt til din bankrådgiver og hører, hvilke muligheder du har for at optimere din renteindtægt. Dette er relevant for dig, der har penge stående, som du ikke forventer at skulle bruge det næste stykke tid.