airbnb, udlejning, regler

Airbnb udlejning i Danmark 2024: Regler og SKAT

Airbnb er blevet en af de mest populære platforme for danskere, der ønsker at udleje deres bolig i ferieperioderne.

Med omkring 30.000 danske boliger tilgængelige på Airbnb i 2024, er det vigtigt at være opmærksom på reglerne og de skattemæssige forhold ved korttidsudlejning.

Regler for udlejning på Airbnb

Reglerne for udlejning via Airbnb varierer afhængigt af, om du bor i en ejerbolig, andelsbolig eller lejebolig. Alle indtægter fra udlejning skal dog indberettes til SKAT.

Ejerbolig

Hvis du ejer din bolig, er der generelt ingen begrænsninger på, hvor ofte eller hvor længe du må leje den ud. Dog bør du tjekke ejerforeningens regler, hvis du bor i en ejerlejlighed, da nogle foreninger har restriktioner mod korttidsudlejning. Kontakt altid ejerforeningens bestyrelse for at sikre dig, at du overholder reglerne.

Andelsbolig

Udlejning af andelsboliger kan være underlagt strengere regler. Mange andelsforeninger har helt forbud mod korttidsudlejning. Det er derfor vigtigt at kontakte din andelsboligforening for at få klarhed over de specifikke regler, der gælder for din bolig.

Lejebolig

For lejeboliger kaldes udlejningen for fremleje. Som lejer har du ret til at fremleje halvdelen af boligens beboelsesrum uden særlige krav. Hvis du ønsker at fremleje hele boligen, skal det være midlertidigt, og der skal være en særlig grund (ferieophold tæller ikke). Desuden skal du sende udlejeren en kopi af lejeaftalen.

Lejens størrelse på Airbnb

Når du udlejer din bolig til ferie- og fritidsformål via Airbnb, er udlejningen ikke omfattet af lejeloven, og lejens størrelse kan derfor aftales frit. Dette gælder dog kun for korttidsudlejning (maksimalt 6-8 uger).

Skattemæssige forhold ved Airbnb udlejning

Uanset om du bor i en ejer-, andels- eller lejebolig, skal du indberette din indtægt fra Airbnb til SKAT. Der er to beskatningsmodeller, du kan vælge imellem:

  1. Bundfradragsmodellen: Her beskattes den del af indtægten, der overstiger 1,33 % af ejendomsværdien (mindst 24.000 kr.), som kapitalindkomst.
  2. Regnskabsfradragsmodellen: Her kan du fratrække de faktiske udgifter (vand, varme, vedligeholdelse osv.) i udlejningsperioden. Den resterende del af lejeindtægten beskattes som kapitalindkomst. Du kan også fratrække en forholdsmæssig andel af grundskylden, hvis du udlejer mindst 10 % af boligen. Du skal heller ikke betale ejendomsværdiskat for den periode, hvor boligen udlejes.

Hvis du fremlejer en lejebolig eller udlejer en andelsbolig via Airbnb, kan du også vælge mellem de samme beskatningsmodeller. Her udgør bundfradraget 2/3 af de samlede boligafgifter/husleje inklusive a conto varme og eventuel boligstøtte.

Praktiske tips til Airbnb udlejning
  • Tjek ejer- eller andelsforeningens regler: Kontakt bestyrelsen for at få klarhed over eventuelle restriktioner.
  • Informer udlejer: Hvis du bor til leje, skal du informere din udlejer og sende en kopi af lejeaftalen.
  • Hold styr på dine udgifter: Notér alle udgifter relateret til udlejning, så du kan fratrække dem i din skatteopgørelse.
  • Indberet til SKAT: Husk at indberette dine indtægter korrekt for at undgå problemer med SKAT.
Kontakt ØENS Advokatfirma

Har du spørgsmål eller ønsker du blot at være helt sikker, inden du udlejer din bolig via Airbnb? Så kontakt advokat Søren Saaby Hansen hos ØENS Advokatfirma3246 4647 eller ssh@oadv.dk.

Søren Saaby Hansen, Advokat, ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Søren Saaby Hansen
Advokat (H), partner