Dødsbobehandling

ØENS ADVOKATFIRMA

Dødsbobehandling

Når nogen dør, kan det være en stor mundfuld at varetage bobehandlingen og overskue de mange problematikker, som man står overfor. ØENS anbefaler derfor, at man så tidligt i forløbet som muligt tager en advokat med på råd.

Hos ØENS kan vi hjælpe dig med at varetage de praktiske og juridiske udfordringer, som følger med et dødsfald, og allerede i de første dage efter dødsfaldet kan vi bistå med kontakt til bedemanden og skifteretten samt besvarelse af alle de praktiske spørgsmål om, hvordan man forholder sig til afdødes ejendele, konti, regninger m.v.

Når nogen dør, skal man starte med at kontakte en bedemand. Det er bedemanden, der hjælper med at anmelde dødsfaldet og med alt det praktiske omkring begravelse eller bisættelse. Du skal være opmærksom på, at såfremt du bestiller bedemanden, er det dig der hæfter for betalingen af bedemandens regning. Bedemandens regning betales forud for alt andet i forbindelse med boets behandling, og du skal derfor sørge for at beholde regningen til boets regnskab.

Skifteform: Boudlæg

Ved boudlæg foretages der ikke en egentlig bobehandling. Boudlæg anvendes, hvor midlerne i dødsboet ikke overstiger kr. 44.000 (2018), når der er betalt rimelige udgifter til begravelse/bisættelse.

Boet udleveres i dette tilfælde til ”nærmeste pårørende”, f.eks. ægtefælle, samlever, børn eller den kommune, som eventuelt har betalt begravelsen.

Formålet med boudlæg er at få afsluttet dødsboet på den mest enkle måde og under hensyntagen til, at midlerne i boet er så små, at det ikke giver nogen mening at foretaget en egentlig bobehandling, fordi omkostningerne til dette vil overstige værdien af aktiverne.

Valg af skifteform
Skifteform: Ægtefælleudlæg
Skifteform: Uskiftet bo
Skifteform: Privat skifte
Skifteform: Bobestyrerbo
Hvad koster dødsbobehandling?
Arvens fordeling efter loven
Arveafkald

Specialister på området

Tilmeld nyhedsbrev