Bogholderi

Som en del af vores administrative håndtering, kan vi stå vi for det fulde bogholderi af ejendommen/ejendomsselskabet.

Vores håndtering kan således favne:

  • Bilagshåndtering, herunder opsætning af tilpasset godkendelsesflow.
  • Kreditorafregning.
  • Bogføring af anlægskartotek, værdipapirer, finansielle instrumenter m.v.
  • Løbende afstemninger.
  • Momsregnskab, indberetning og afregning.
  • Håndtering af delvist momsregistrerede ejendomme.
  • Løbende kundetilpasset rapportering.
  • Årlig afstemning og fremsendelse af balancer til revisor.
  • Indberetning til Grundejernes Investeringsfond.

Vi tilbyder endvidere sparring og rådgivning omkring jeres bogførings-setup.

Snak med en specialist indenfor området

Kristian Olsen, Ejendomsadministrator, ØENS Ejendomsadministration, investeringsejendom
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrerende direktør, partner
Kim Skovgaard Frausing, Controller, ØENS Ejendomsadministration, Regnskabsafdeling
Regnskab
Kim Skovgaard Frausing
Controller, partner