Bettina Gravad

Advokatsekretær

Bettina Gravad

Advokatsektretær

ANSVARSOMRÅDER 

Bettina er advokatsekretær og beskæftiger sig primært med opgaver omhandlende:

  • Køb og salg af fast ejendom
  • Selskabsretlige registreringer
  • Deloverdragelser
  • Inkasso/tvangsauktioner
  • Tinglysning af sikkerheder/vedtægter til ejerforeninger.

Bettina tager sig desuden af en bred skare af tinglysningsopgaver, herunder ægtepagter, samejedeklarationer, vedtægter med videre.

Bettina varetager derudover vedligeholdelse og opdatering af en del af kontorets IT-systemer, ligesom hun bistår kontorets advokater med forskellige administrative opgaver. Bettina er firmaets sikkerhedsrepræsentant.


PRIVAT

Når Bettina ikke arbejder, ynder hun gerne at bruge sin fritid sammen med sine børn, sin familie og sine venner.

 

Bettina-min

3246 4645 / 3246 4646

Tilmeld nyhedsbrev