Velkommen til nye foreninger

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Endelig blev det december, og måneden starter som sædvaneligt ufatteligt godt ud.

I dag får vi nemlig besøg af venner, familie, samarbejdspartnere og kunder kl. 16.00 til ‘ØENS julehygge’, og som om dét ikke er fornøjeligt nok, så skal vi også vi have budt velkommen til en ny andelsboligforening i ØENS Ejendomsadministration.

Vi skal byde velkommen til følgende foreninger i december:

 • A/B Blegdamsvej 86/Irmingersgade 15 på Østerbro – 19 andelsboliger og to andelserhverv

Velkommen ombord. Vi glæder os til samarbejdet.

Mangler din boligforening eller investeringsejendom professionel administration? Hos ØENS leverer vi totalløsninger inden for administration, drift og udvikling af andels- og ejerforeninger samt investeringsejendomme. Vi beskæftiger kompetente og erfarne ejendomsadministratorer, som alle bestræber sig på at udføre personlig betjening af dig som kunde. Hos ØENS er et personligt og tæt forhold til vores foreninger og deres bestyrelser en kerneværdi, og derfor kan du trygt overlade ansvaret til os. Vi rådgiver i øjenhøjde. Vi tager os af alt fra den daglige administration, vedligeholdelse af ejendomme, byggesager, beboerkommunikation, generalforsamlinger og meget mere. ØENS varetager i dag administrationen af mere end 210 boligforeninger og 150 udlejningsejendomme. Er din forening eller ejendom den næste? Kontakt os på info@oadv.dk eller på telefon (+45) 3246 4646 til en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig.

Få et uforpligtende tilbud

Bjørn Weber ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrationschef (HDO), partner

Bygherrerådgiverens ydelser og ansvar i byggesager

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Når din forening står overfor et renoverings- eller byggeprojekt, spiller bygherrerådgiveren en central rolle for en succesfuld gennemførelse af projektet. Bygherrerådgiveren repræsenterer foreningen i den daglige styring og ledelse af projektet – og tager sig ofte godt betalt. Det er derfor på sin plads, at stille krav til bygherrerådgiveren og at kende til bygherrerådgiverens ansvar. Men hvad kan man egentlig forvente, at bygherrerådgiveren leverer for sit honorar? Og hvordan reagerer man, hvis bygherrerådgiveren ikke lever op til forventningerne og vedkommendes ansvar? Det kan du blive klogere i denne artikel. God læselyst.

Få aftalen på plads

Hvor det ofte er lettere og mere håndgribeligt, for foreningen og dennes bestyrelse, at forholde sig til om entreprenøren leverer det han skal, så er det i langt de fleste tilfælde vanskeligere og mere diffust at finde frem til, hvad bygherrerådgiven egentlig skal levere for sit honorar, hvornår det ikke er godt nok og hvordan en sådan given situation skal håndteres.

Det første sted at starte er i parternes aftale. Rådgiveraftalen. Her er der typisk et afsnit, der hedder ”rådgiverens ydelse”. Dette punkt udgør det juridiske grundlag for, hvad bygherrerådgiven skal levere for at være berettiget til at modtage sit honorar. Teksten bør være udarbejdet på en måde, hvor den anvender nogle af ’branchens indarbejdede standardudtryk’ for typiske rådgiverydelser. Som et minimum bør teksten forholde sig til projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn. Og det er en god idé at præcisere omfanget af de enkelte dele. F.eks.: På hvilket stadie af projektet skal opgaven udbydes, eller hvor ofte skal der være byggemøder og tilsyn. Det kan også anbefales at henvise til en af de ydelsesbeskrivelser som ARK og FRI har udarbejdet, f.eks. YBL18, som lægger sig op ad ABR18.

Bygherrerådgiverens ydelse

I renoveringssager på foreningsejendomme ser vi sjældent fejl eller problemer i projektfasen. Det skyldes nok, at renoveringssagerne ligner hinanden meget fra sag til sag, og at projekteringen derfor oftest er ganske ukompliceret. Man bør dog være opmærksom på usædvanlige konstruktioner, som f.eks. udbud af altanprojekter i hovedentreprise eller modsat udbud på facaderenovering på byggeprogram.

I udbudsfasen har bygherrerådgiveren en vigtig rolle i at forstå forskellene i de modtagne tilbud, og at præsentere sådanne for foreningen – således at den bedste entreprenør kan vælges. Medmindre der er givet offentlige støttemidler til byggeriet, er foreningen som udgangspunkt ikke underlagt udbudsregler eller andre lovkrav i forhandlingsfasen og kan frit vælge den ønskede entreprenør. Selvom udgangspunktet altid vil være at vælge den billigste entreprenør, er dette ikke nødvendigvis den bedste løsning.

Når byggeriet er under udførelse, forestår bygherrerådgiveren byggeledelse og tilsyn. Byggeledelse er den overordnende tidsmæssige og økonomiske styring af byggeriet, mens tilsyn betyder, at rådgiveren går ud på byggepladsen og kontrollerer, om entreprenøren er kommet så langt som vedkommende siger til byggemøderne og om kvaliteten er i orden. Dette bliver skrevet ned i byggeriets stadeopgørelse, som danner grundlag for entreprenørens a conto faktureringer. Bygherrerådgiveren skal kontrollere, at entreprenøren ikke fakturerer for mere end stadet tilsiger. Bygherrerådgiveren skal dog også være opmærksom på særlige aftaler i entreprisekontrakten om betalingsbetingelser. Sidst men ikke mindst skal bygherrerådgiveren sørge for, at byggeriet skrider frem som planlagt. Og i modsat fald varsle entreprenøren om eventuelle konsekvenser af en forsinkelse. Typisk en aftalt dagbod.

Bygherrerådgiverens fuldmagt

Bygherrerådgiveren optræder overfor entreprenørerne på vegne af foreningen. Ofte vil foreningens bestyrelse ikke være til stede på de ugentlige byggemøder. Det er let for både bygherrerådgiver og entreprenør at få den opfattelse, at bygherrerådgiveren kan råde på foreningens vegne i enhver henseende. Dette er dog ikke tilfældet. I AB18-reglerne er der indsat grænser for bygherrerådgiverens fuldmagt. Bygherrerådgiveren kan således godkende ekstraarbejder på 50.000 kr. samt tidsfristforlængelse på op til 5 arbejdsdage. Herudover skal foreningens godkendelse indhentes, medmindre andet er aftalt. En god arbejdsmetode for bygherrerådgiveren er at anvise til godkendelse ved foreningen. Derved har vedkommende ikke taget stilling på foreningens vegne, men blot givet sin anbefaling til foreningen, som så tager endelig stilling.

Bygherrerådgiverens ansvar

Hvis bygherrerådgiveren selv begynder at tage beslutninger om byggeriets økonomi og tidsplan uden at konsulterer foreningen, risikerer vedkommende at ifalde ansvar, hvis foreningen lider tab som følge af sådanne dispositioner. Et eksempel på tab kan være at der er udbetalt for meget i entreprisesum til en entreprenør, der efterfølgende går konkurs.

Hvis der opstår berettiget tvivl om bygherrerådgiverens ansvar for et tab, bør sagen anmeldes til bygherrerådgiverens ansvarsforsikring, som herefter vurderer, om der skal bet­ales erstatning til foreningen. Ansvarsforsikringsselskabets afgørelse er ikke endelig juridisk bindende for parterne. Foreningen kan således godt gå i forhandling med bygherrerådgiveren eller forsikringsselskabet om kravets størrelse. I sidste ende må sagen indbringes for domstolene eller Voldgift, hvis parterne ikke kan blive enige.

Udover ansvar for fejl, kan bygherrerådgiveren også miste retten til at modtage sit honorar, hvis der er mangler ved rådgivningen. På samme måde som, at der sker tilbagehold i entreprisesummen overfor entreprenøren ved fejl eller mangler ved selve byggeriet, kan foreningen altså tilbageholde beløb i bygherrerådgiverens honorar, hvis den aftalte ydelse ikke er blevet leveret eller har været mangelfuld. Et eksempel på en mangel ved bygherrerådgiverens ydelse kunne være, at vedkommende ikke løbende har opdateret byggeriets tidsplan eller stade, således at det er muligt for foreningen løbende at vurdere om entreprenørens a conto begæringer er berettigede eller ej.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at vurdere, om din bygherrerådgiver lever op til sine forpligtelser, er du altid velkommen til at kontakte ØENS entrepriseadvokat Johan Iversen Møller.

Johan Iversen Møller ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Johan Iversen Møller
Advokat

Bestyrelsesundervisning i ‘konflikthåndtering’

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS
Tilmelding til undervisning i konflikthåndtering den 29. november

ØENS Ejendomsadministration inviterer bestyrelser i andels- og ejerforeninger til gratis bestyrelsesundervisning om emnet ’konflikthåndtering’. I samarbejde med ‘Center for Konfliktløsning’, som bl.a. tilbyder gratis konfliktrådgivning og mægling, ser vi frem en aften med fokus på konflikthåndtering.

Vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, hvad der virker godt og hvad der sommetider udfordrer og kan være vanskeligt, når der opstår konflikter.

 • Hvordan skal man som bestyrelse arbejde med konflikter? Vi sætter fokus på typiske konfliktsituationer.
 • Hvad er en konflikt? Og hvordan ser vi på konflikter?
 • Konflikters dynamik – hvordan trapper konflikten op? Kernepunkter i konflikthåndtering – at se bag om konflikten og finde nye handlemuligheder.

I må derfor gerne tænke over et par konfliktsituationer eller eksempler, I kunne tænke jer at blive klogere på.

Jeres eksempler vil aftenens foredragsholder, Jesper Bastholm Munk, arbejde med under trygge rammer. På den måde, kan I dele erfaringer og brugbare redskaber, samt få nye værktøjer til håndtering af de mindre sjove opgaver man, som bestyrelse, kan blive inddraget i.

Mødet afholdes tirsdag den 29. november fra kl. 17.30-19.00. Det vil være muligt at deltage fysisk på vores kontor samt digitalt via Teams. Der vil være kaffe og sandwich til de tilmeldte på Lergravsvej. Mødet vil blive optaget, så man kan dele undervisningen med ens bestyrelseskollegaer.

S.U. 24. november af hensyn til forplejning.

TILMELD JER HER

Vil I reducere varmeudgifterne?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Hos ØENS Ejendomsadministration ønsker vi både at sikre boligforeningerne en bedre økonomi og at slå et slag for den grønne omstilling.

I samarbejde med Brunata og udvalgte boligforeninger vil ØENS Ejendomsadministration det kommende år gennemføre et testprojekt, hvor vi med det internetbaserede Brunata Energistyring sætter fokus på energioptimering.

Målet med projektet er at blive dygtigere til at mindske foreningers og beboeres energiudgifter, samt at reducere ejendommenes CO2-aftryk. Specielt foreninger med ældre ejendomme oplever ofte et stort energispild. Og derfor kan man med de rette tiltag gøre en markant forskel til glæde for såvel økonomi som klima.

Deltag i testprojekt

For at tilegne os den fornødne viden om foreningernes muligheder søger vi pt. boligforeninger, som det kommende år vil deltage i projektet. Er I blandt de udvalgte foreninger vil I få installeret ny teknologi, som vil være med til at optimere jeres forbrug. Vi forventer, at deltagerne allerede i testperioden vil opleve væsentlige besparelser. Det er ikke et krav, at man er kunde hos Brunata.

Hvad er et energistyringssystem?

Et energisystem giver mulighed for at skabe det nødvendige overblik. Det hjælper med at prioritere og styre de enheder og tiltag, hvor man får mest for pengene.

Brunata Energistyring er et dynamisk energistyringsværktøj. Det giver bl.a. mulighed for at monitorere energiforbruget, se tidligere forbrug og estimere forventet fremtidigt forbrug.

Brunata Energistyring har flere vigtige egenskaber – heriblandt mulighed for at:

 • opstille en prioriteret aktivitetsliste, hvis der skal reageres på eventuelle afvigelser
 • tilpasse tiltag til den enkelte enhed, bygning eller sågar flere bygninger
 • overvåge returværdier på fjernvarme, så dyre afkølingsafgifter undgås
 • automatisk sende notifikation hvis energiforbruget afviger grænseværdier
 • spare administrationstid
 • budgetopfølge og budgettere, så acontobetalinger kan tilpasses
 • give overblik over CO2-aftryk (fx til grønt regnskab)

Energistyringssystemet hjælper således på en overskuelig og intuitiv måde med at sætte fokus på eventuelt energispild, så der kan handles proaktivt.

Læs mere om ØENS grønne testprojekt her

Hvis I allerede nu ved, at I gerne vil tages i betragtning til ØENS grønne projekt, så kan I tilmelde jer interesselisten herunder.

Tilmeld jer projektets interesseliste her

Farvel til negative renter

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

I løbet af 2022 er renterne i Danmark steget markant. Senest den 9. september, hvor Danmarks Nationalbank fulgte Den Europæiske Centralbank og hævede renten med 0,75 %. Den rentestigning betød også et farvel til de negative indlånsrenter i Nationalbanken. Flere af de danske banker har i forlængelse heraf, hævet deres indlånsrente, så denne ikke længere er negativ.

Det betyder at I som forening, undgår at betale banken for at opbevare jeres penge. Nuvel, hos en del af bankerne oplever vi en vis træghed, når det kommer til rentejusteringer, men inden længe vil ”prisen for indlån” være 0 % eller måske endda svagt positiv.

Aftale-hvafornoget?

De stigende renter har også banet vejen for et gensyn med et bankprodukt, vi ikke har set meget til de seneste mange år. Nemlig aftaleindskud.

Vi har en dialog med de banker, vores kunder benytter. Og de fleste vil inden længe oplyse os om, hvad de vil kunne tilbyde kunder med større indeståender, såfremt der indgås en aftale om at indskyde et beløb for en fast periode. Aftaleindskud er nemlig en aftale om at I som bankkunde, binder en del af jeres indestående på en separat konto i et givent antal måneder. Denne aftale bliver gengældt med en fornuftig rente. Renten på aftaleindskud svinger hele tiden. Senest har vi set renter på over 1,5 % ved en binding på 12 måneder. Renten afhænger af det samlede forretningsomfang, I har med banken.

Vi er i færd med at gennemgå vores kundeportefølje for ’kunder med væsentlige indlån’. Når vi har noget konkret fra bankerne, vil vi kontakte jer som bestyrelse og drøfte om det kunne være relevant at binde en del af foreningens indestående i en periode, og dermed optimere foreningens renteindtægt. Såfremt I ikke kan vente på dette, er I altid velkommen til at kontakte jeres administrator.

I skal være opmærksom på at pengene er bundet i den givne periode. Og at der skal betales en dekort til banken, hvis I alligevel får brug for pengene, inden den givne periode er tilendebragt. Samtidig skal I være opmærksom på, at hvis renten stiger, mens pengene er bundet, så får I stadig kun den rente, der er aftalt. Heldigvis ligger den jo et stykke over den normale indlånsrente.

Forventninger til markedet

Der ligger i markederne en forventning om at Den Europæiske Centralbank, igen i oktober 2022, vil hæve renten (forventeligt med 0,5 %). Dette vil efter al sandsynlighed gentage sig i december 2022, februar 2023 og marts 2023 (forventeligt med 0,25 % per gang).

Derfor er det også et spørgsmål om timing og hvilke forventninger I som bestyrelse har til rentemarkedet.

Tilbydes ’aftaleindskud’ også til privatpersoner?

Har du som privatperson et væsentligt indestående i banken, så tilbydes ’aftaleindskud’ også til dig. Vi anbefaler, at du tager kontakt til din bankrådgiver og hører, hvilke muligheder du har for at optimere din renteindtægt. Dette er relevant for dig, der har penge stående, som du ikke forventer at skulle bruge det næste stykke tid.

Invitation til informationsmøde – Vil I spare på varmeregningen?

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Hos ØENS Ejendomsadministration ønsker vi både at sikre boligforeningerne en bedre økonomi og at slå et slag for den grønne omstilling. Vi arbejder lige nu på en række tiltag i samarbejde med Brunata, der skal gøre vores administratorer endnu bedre til at rådgive og vejlede bestyrelser og beboere om tiltag til at reducere energiforbruget. Det udmunder sig i et spændende energioptimeringsprojekt, som vil sikre administratorerne fuldt overblik over energiforbruget i alle bygninger. Løsningen præsenteres visuelt enkelt og overskueligt på den foretrukne digitale platform.

‘Brunata Energistyring’ er et dynamisk, internetbaseret energistyringsværktøj, der giver mulighed for at monitorere energiforbruget, se tidligere forbrug og se forventet forbrug i forhold til indlagte budgetter.

Energistyringssystemet har flere vigtige egenskaber – heriblandt:

 • give overblik over CO2-aftryk og eksportere data til Excel til fx grønt regnskab
 • opstille en prioriteret call-to-action-liste, hvis der skal reageres på eventuelle afvigelser
 • tilpasses både den enkelte bygning eller mange bygninger
 • overvåge returværdier på fjernvarme, så dyre afkølingsafgifter kan undgås
 • sende notifikation hvis en på forhånd selvvalgt grænseværdi afviges på energiforbruget
 • spare administrationstid, budgetopfølge samt budgettere for kommende år, så acontobetalinger kan tilpasses   

Energistyringssystemet hjælper således på en overskuelig og intuitiv måde med at sætte fokus på eventuelt energispild, så der kan handles proaktivt.

Hvornår?

Den 8. november inviterer vi til gratis gå-hjem-møde om emnet ‘Energioptimering af ejendommen’ fra kl. 17.30-19.00. Her vil du have mulighed for at høre om ØENS nye grønne EU-finansierede-testprojekt, der bl.a. vedrører energioptimering af varmecentraler i andels- og ejerforeninger.

Deltag i testprojekt

For at tilegne os den fornødne viden om ejendommenes muligheder for optimal reduktion af energiforbruget, søger vi pt. boligforeninger, som det kommende år vil deltage i et testprojekt. I forbindelse med projektet vil der blive installeret ny teknologi i foreningen. Teknologien vil være med til at optimere foreningernes forbrug. Vi forventer, at deltagerne allerede i testperioden vil opleve væsentlige besparelser.

Kom til informationsmøde

Er I som forening interesseret i at høre mere om testprojektet, og muligvis deltage, vil vi opfordre til at I tilmelder jer vores kommende informationsmøde.

På mødet vil der også være deltagelse af bl.a. Brunata, som deltager i projektet som eksperter i energioptimering. Det er ikke et krav at man er kunde hos Brunata.

Gå-hjem-møde om emnet ‘Valuarvurderinger og kommende forventninger til disse’

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

ØENS Ejendomsadministration inviterer vores andelsboligforeninger til et gå-hjem-møde om emnet ‘Valuarvurderinger og kommende forventninger til disse’.

På mødet vil vi bl.a. gennemgå:

 • Fremsatte lovforslag, der er under behandling, og hvilken betydning de får for foreningen
 • Forventninger til kommende valuarvurderinger
 • Krav fra revisor i henhold til ny vejledning, herunder ved fastfrosne vurderinger

Mødets oplægsholdere

 • Erhvervsmægler og valuar, Kristian Geisler, vil hjælpe os med et kig ind i fremtiden.
 • Statsautoriseret revisor, Torben Madsen, vil oplyse om de regnskabstekniske krav og differencer mellem årsregnskabsloven og andelsboliglovens bestemmelser.
 • Jurist og partner fra ØENS Ejendomsadministration, Dan Dreisig, vil bistå med alskens spørgsmål fra de deltagende.

Mødet afholdes tirsdag den 25. oktober fra kl. 17.30-19.00. Det vil være muligt at deltage fysisk på vores kontor samt digitalt via Teams. Der vil være kaffe og sandwich til de tilmeldte på Lergravsvej.

S.U. 19. oktober af hensyn til forplejning.

Velkommen til nye foreninger og ejendomme

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Det er for alvor blevet efterår – og det kan både ses og mærkes! Vejret er omskifteligt, træerne er iklædt flotte efterårsfarver og vi har fået lidt længere og lunere lag på Kalenderen siger oktober og – som sædvanligt – starter måneden utroligt fornøjeligt!

Vi skal nemlig byde velkommen til to nye foreninger og to nye udlejningsejendomme i oktober i ØENS Ejendomsadministration.

Hjerteligt velkommen til foreningerne:

 • A/B Sindshvile – Sindshvilevej 20-22 med 28 andelsboliger
 • E/F Alleen 84-86/Kastruplundgade 27 med 18 ejerlejligheder

Vi glæder os til samarbejdet.

Mangler din boligforening professionel administration? Hos ØENS leverer vi totalløsninger inden for administration, drift og udvikling af andels- og ejerforeninger samt udlejningsejendomme. Vi beskæftiger kompetente og erfarne ejendomsadministratorer, som alle bestræber sig på at udføre personlig betjening af dig som kunde. Hos ØENS er et personligt og tæt forhold til vores foreninger og deres bestyrelser en kerneværdi, og derfor kan du trygt overlade ansvaret til os. Vi rådgiver i øjenhøjde. Vi tager os af alt fra den daglige administration, vedligeholdelse af ejendomme, byggesager, beboerkommunikation, generalforsamlinger og meget mere. ØENS varetager i dag administrationen af mere end 200 boligforeninger og 100 udlejningsejendomme.

Få et uforpligtende administrationstilbud

Bjørn Weber ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Kristian Olsen ØENS Ejendomsadministration
Udlejnings- og investeringsejendomme
Kristian Olsen
Administrationschef (HDO), partner

Arbejdsgarantien er et vigtigt styringsredskab i entreprise

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Entreprenørens sikkerhedsstillelse, i form af en garanti fra en bank eller et forsikringsselskab, er et vigtigt og integreret element i, hvordan byggebranchen fungerer. Hvorfor er det nu lige sådan? Og hvilke faldgruber skal man særligt være opmærksom på – både som bygherre og entreprenør? Læs med her.

Hvad er en arbejdsgaranti?

En arbejdsgaranti er som sagt en fast bestanddel af en almindelig entreprisesag – over en vis størrelse – og er rodfæstet i de almindelige juridiske betingelser, AB 18 eller ABT 18, der som regel arbejdes efter i branchen. Ifølge AB 18 §9 skal entreprenøren stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet eller entreprisesummen er under 1 mio. kr. (bagatelgrænsen). Sikkerheden skal stilles i form af en betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende vis.

Betryggende sikkerhed

Sikkerheden skal, som det fremgår af reglen, være betryggende, hvilket i praksis indebærer, at den skal være udstedt af en velanset garantistiller – enten bank eller forsikringsselskab. Af og til ser man, at entreprenøren i sit tilbud henviser til, at vedkommende er dækket af en brancheorganisations garanti – f.eks. Byg Garanti – og derfor ikke stiller en arbejdsgaranti. Dette er dog vildledende og bunder – i de fleste tilfælde – i en misforståelse hos entreprenøren ift., hvad disse branchegarantiordninger dækker. Grundlæggende kan man sige, at disse garantiordninger dækker forbrugerforhold, typisk ikke nybyggeri og op til et i ordningen fastsat maksimumbeløb. Entreprenøren opfylder derfor ikke sin pligt til at stille en arbejdsgaranti efter AB-reglerne, ved at være medlem af sådanne garantiordninger.  

Garantien skal stilles ved aftalens indgåelse

Et andet vigtigt element er, hvornår arbejdsgarantien stilles. Man ser ofte at tidspunktet for, hvornår garantien skal løbe fra, forsøges at flyttes til et senere tidspunkt f.eks. entreprisens opstart på byggepladsen. Herved sparres der penge i provision. Det kan dog være dumme penge at spare. Grunden til at det er bestemt i AB-reglerne at garantien skal stilles senest 8 dage efter kontraktindgåelse er for at sikre, at entreprenøren har den nødvendige kreditværdighed fra starten. En entreprenør, som ikke kan stille den aftalte arbejdsgaranti ved aftalens indgåelse, udgør en advarselslampe for bygherren. Garantistillelsen tjener dermed et andet væsentligt formål, udover at garantere for entreprenørens evne til at levere de aftalte arbejder undervejs i entreprisen.

Garantien har sammenhæng med betalingsbetingelserne

Vi siger som regel, at der er 3 grundlæggende forhold bygherren skal have styr på for at vurdere risikoen i entreprisen. 1 – hvem er din aftalepart, 2 – hvornår skal der betales, og 3 – hvilken sikkerhed stiller entreprenøren. Hvis forhold 1 og 3 er godkendte, er der mulighed for at kunne justere forhold i entreprenørens favør. AB-reglerne er grundlæggende et bygherrevenligt regelsæt og særligt i forhold til betalingsbetingelser. Derfor oplever mange entreprenører, at de kommer til at agere kassekredit for bygherre undervejs i byggeriet. Mange sunde entreprenørvirksomheder er igennem tiderne gået konkurs på grund af denne likvidationsklemme i branchen.

Derfor er der også et fornuftigt incitament for begge parter til at fravige betalingsbestemmelserne i AB 18 (ABT 18). Således har entreprenøren mulighed for at finansiere materialeindkøb mv. på en fornuftig måde. Nogle gange ser man dog, at alle 3 ovennævnte forhold er negative. Entreprenørselskabet er en usikker selskabskonstruktion eller er uerfaren med det pågældende arbejde, betalingsbetingelser er forrykket, så der er rigtig meget forudbetaling og der er aftalt en anden form for sikkerhed eller slet ingen end den der er foreskrevet i AB 18. Er det tilfældet bør det få bygherres alarmklokker til at ringe.

Lidt praktik

AB-udvalget, der står bag udarbejdelsen af AB 18, har også udarbejdet en skabelon til en garantitekst for arbejdsgarantier. Dermed er det let at bruge arbejdsgarantier og du behøver ikke nødvendigvis at læse det med småt. Sørg blot for at spørge indtil, om garantiteksten følger standardteksten i skabelonen.

Mange af de store udbydere af har professionelle systemer, der gør det let at håndterer arbejdsgarantierne i digital form. Dette er ikke altid tilfældet med mindre pengeinstitutter, ligesom prisen for at få stillet en arbejdsgaranti her, kan være ganske høj. Hvis du er entreprenør, kan der være god grund til at spørge dig selv om du betaler for meget for at få stillet dine arbejdsgarantier. Særligt for mindre entreprenørvirksomheder vil brancheorganisationernes fælles garantiordning – ”Byggefagenes Fælles Garantiordning” (BFG) være en attraktiv løsning. Den vil hvert fald kunne bruges som en målestok i en forhandling med eget pengeinstitut. Vilkårene ligger offentligt tilgængelig på garantiordningens hjemmeside.

Har du brug for hjælp

Har du for hjælp til at vurdere en arbejdsgaranti i din byggesag? Så er du altid velkommen til at kontakte ØENS Advokatfirmas entrepriseadvokat Johan Iversen Møller for en snak om garantistillelse i entreprise.

‘Great Place To Work’-certificeret

Relaterede nyheder

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Onsdag morgen startede som altid med en sejrsliste – og i dag var der ekstra meget at fejre! Vi er nemlig blevet ’Great Place To Work’-certificeret for andet år i streg!

Vi er ved at revne af stolthed. Endnu en gang scorer vi enormt flotte resultater i medarbejderundersøgelsen, der igen i år understreger at ØENS-kulturen er unik. Vi finder det utroligt vigtigt at tage temperaturen på ØENS som arbejdsplads både via eksterne og interne medarbejderundersøgelser, da vi – på sigt – ønsker at skabe Danmarks bedste arbejdsplads. Vi ved at en titel som dén, ikke er noget man kommer sovende til.

Vi takker for anerkendelsen fra medarbejdere og fra Great Place to Work Danmark! Vi vil gøre vores allerbedste for at sikre at ØENS er – og vil fortsætte med at være – et godt sted at arbejde.

Et stort og stolt tak til ØENS-familien. Tak fordi I er jer og gør det I gør. Hver eneste dag! 😍

Great Place to Work® har udviklet og anerkendt gode arbejdspladser verden over i mere end 30 år. Undersøgelsen er anonym og indeholder 60 spørgsmål vedrørende medarbejdernes arbejdsopgaver, trivlsel, socialt og fysisk miljø, muligheder for videreudvikling, karrieremuligheder mv. Vi ser det som en stor fordel at undersøgelsen er anonym, da det potentielt medvirker til ærligere svar og dermed større indsigt i vores medarbejderes trivsel.