Byggesagsadministration

Ejendomsadministration

Læs mere

Kontakt os

+45 32 46 46 46 info@oadv.dk SKRIV TIL OS

Alle byggesager – store som små – kræver planlægning og styring.

Vi er med igennem hele processen. Fra idéudvikling til afleveringsforretning.

Hos ØENS forstår vi, at en byggesag kan være en udfordring. Som bestyrelse i en foreningsejendom varetager man typisk opgaverne ulønnet ved siden af sit eget job, og det er ikke sikkert, at man selv besidder den administrative- eller tekniske viden omkring varetagelse af det ansvar, som en byggesag afstedkommer.

Hos ØENS har vi opbygget bred erfaring med udførelse af byggesager i foreningsejendomme. Vi forstår, hvordan en byggesag bedst bliver søsat, og hvordan den kommer i land igen. Vi vil derfor kunne hjælpe jer med alle de administrative- og juridiske aspekter, som byggesagen giver anledning til. Dette omfatter eksempelvis:

  • Identifikation af likviditetsbehov og hjemtagelse af finansiering
  • Dokumentation til de respektive parter – herunder teknisk rådgiver, bank og entrepenør
  • Varetagelse af ekstraordinær generalforsamling – herunder videreformidling af projektmateriale, udarbejdelse af referat og koordinering med byggesagens aktører
  • Varetagelse- og bogføring af byggesagens betalinger under en særlig byggesagskontor
  • Registrering af eventuel kvalitetssikringsmateriale
  • Koordinering med bank med henblik på konvertering af eventuel byggekredit til anlægslån
  • Identifikation af eventuelle problemstillinger vedrørende blandt andet vedtægtsforhold og adgangsvarsling

Det er helt centralt for et succesfuldt byggesagsforløb, at der etableres en god dialog med eksempelvis bank, rådgivere, entreprenører og beboere. I den forbindelse kan valget af den helt rigtige samarbejdspartner gøre forskellen. Hos ØENS har vi opbygget meget stor erfaring med hvilke aktører, der bedst kan hjælpe jer på vej. Vi har en rigtig god dialog med flere beslutningstagere i forskellige banker, og vi har et godt indtryk af, hvem der er toneangivende inden for teknisk rådgivning og byggeri.

Hos ØENS forstår vi også, at alle byggesager er forskellige. Det betyder, at behovet for rådgivning og ydelser kan variere meget alt efter, om der blot er tale om udskiftning af en faldstamme, eller om der eksempelvis skal etableres altaner. Som byggesagsadministrator er vi først og fremmest foreningens mand igennem hele byggesagen. Vi er med under hele forløbet – fra idéudvikling til afleveringsforretning. Vi følger sagen tæt og sørger for, at alle aktører lever op til den indgåede aftale. Via vores kontorfællesskab med ØENS Advokatfirma sørger vi desuden for hurtigt og kompetent inhouse juridisk rådgivning.

Kontakt ØENS’ byggesagsadministrator Karina Bertram på (+45) 3234 0163 eller på kb@oadv.dk til en uforpligtende snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe jer.

Få et uforpligtende tilbud

Neel Jørgensen ØENS Ejendomsadministration
Byggesagsafdeling
Neel Astrid Jørgensen
Koordinator – Byggesager