Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

Sådan stiller du et forslag til generalforsamlingen

23. januar 2019

Af Kommunikation

Det er og vil altid være en rigtig god idé, at du som beboer i en boligforening deltager i jeres årlige generalforsamling. Det er nemlig her på generalforsamlingen, at du har din eneste reelle mulighed for at vinde indflydelse på forskellige forhold i din boligforening. Det er blandt her, at der træffes store beslutninger om eksempelvis foreningens økonomi, drift og fællesskab. Beslutninger, der potentielt kan påvirke din generelle trivsel i foreningen og måske endda din private økonomi.

Men det er også her på generalforsamlingen, at du kan få en idé bragt til torvs og afprøvet, hvis du går og brænder inde med et forslag, som du ønsker realiseret. Det kan eksempelvis være, at du drømmer om at indføre fælles vedligeholdelsesdage for dig og dine medbeboere, at udskifte vinduerne i jeres ejendom, at etablere altaner, at ændre i foreningens vedtægter eller noget helt andet.

Men går du med en god idé, som du ønsker at få ført ud i virkeligheden, er det ikke nok blot at møde op på den ordinære generalforsamling og præsentere dit forslag. Der er nemlig en række ting, som du bør være opmærksom på, når du ønsker at stille et forslag. I nedenstående præsenterer vi dig for et par grundregler og en række anbefalinger og gode råd, som du med fordel kan gøre brug for, hvis du gerne vil stille et forslag til jeres kommende generalforsamling.


En god grundregel er altid at orientere sig i foreningens vedtægter. Her finder du en nemlig en række brugbare oplysninger om, hvordan man stiller et forslag i jeres forening. Her fremgår det blandt andet, hvem der har ret til at stille et forslag. En væsentlig detalje, som kan variere fra forening til forening. Første skridt i processen er altså at tjekke, om du er berettiget til at stille et forslag - eller om du skal alliere dig med én, der er.

Derudover bør du også undersøge, hvornår det senest er muligt for dig at stille et forslag. Der findes nemlig ofte regler for, hvornår din bestyrelse senest skal have modtaget dit forslag. Denne information finder du også i jeres vedtægter. Ifølge standardvedtægterne for andelsboligforeninger skal en bestyrelse eksempelvis have fremsendt et forslag senest otte dage inden generalforsamlingen. Bestyrelsen skal herefter gøre de øvrige andelshavere bekendt med de indkomne forslag senest fire dage inden generalforsamlingen. Men dette varierer som sagt fra forening til forening - så få styr på de vigtige skæringsdatoer.

Når det kommer til selve formuleringen af dit forslag, findes der i virkeligheden ikke konkrete regler for dette. Men der findes en række anbefalinger, som er en god idé at følge, hvis du ønsker at præsentere et sagligt og realistisk forslag - som har en chance for at blive vedtaget. Her er fem gængse anbefalinger til formulering af forslag:

  1. Formulér dit forslag, så der nemt kan stemmes "ja" eller "nej" til det.
  2. Formulér en begrundelse for, hvorfor du mener, at dit forslag er relevant for hele foreningen.
  3. Beskriv, hvordan du mener, at forslaget kan eller bør finansieres - hvis altså dit forslag kan få en potentiel økonomisk konsekvens for de øvrige beboere.
  4. Underbyg gerne dit forslag med bilag eller henvis til, hvor man kan indhente flere informationer om pågældende.
  5. Deltag selv i generalforsamlingen, så du kan uddybe og svare på eventuelle opfølgende spørgsmål.

Udover disse fem anbefalinger er det desuden nyttigt at lade dit forslag indeholde dit (forslagstillers) fulde navn, adresse og dato, så du sikrer, at dit forslag er stillet i rette tid.

Nu har du næsten styr på alt det formelle omkring dit forslag. Men det er dog ikke helt nok, at du har formuleret dit forslag på en hensigtsmæssig måde og indleveret det til tiden. For at dit forslag kan blive vedtaget, kræver det, at nok stemmeberettigede medlemmer fra foreningen møder op til generalforsamlingen. Det er forskelligt fra forslag til forslag, hvor mange af de stemmeberettigede medlemmer, der skal deltage, før et forslag kan blive vedtaget - det afhænger af forslagets karakter. Du finder den præcis fordeling i jeres vedtægter.


Nu er du klar til at stille et forslag til jeres kommende generalforsamling. God fornøjelse. Husk, at vi gerne står til rådighed, hvis du ønsker flere oplysninger omkring dét at stille forslag. Kontakt din administrator eller ring til os på (+45) 3246 4646 til en snak om, hvordan du kommer bedst i mål med at stille forslag til generalforsamlingen.

Tilmeld nyhedsbrev