Underside: Naboret og hævd

ØENS ADVOKATFIRMA

Naboret og hævd

Skelforretninger

Opstår der uenighed mellem dig og din nabo eller er der tvivl om, hvor skellet for jeres ejendomme er placeret, kan man afholde en skelforretning. En skelforretning foregår ved, at en landsinspektør bestilles, hvorefter han afmærker skellet ifølge matrikelkortet og ved at indkalde ejendomsejerne, naboer, tidligere ejere og andre, der kan give deres forklaring vedrørende ejendommens skel. Når Landsinspektøren har afmærket skellet, kan landinspektøren tage stilling til, om skellet skulle have flyttet sig pga. hævd.

Værd at bemærke er, at skelforretninger ikke er helt billige, hvorfor vi hos ØENS anbefaler at du får advokatbistand ved sådanne sager. Hos ØENS kan vi ved skelforretninger bl.a. hjælpe med at søge retshjælpsdækning eller dækning hos statsforvaltningen samt rådgivning og håndtering af hele proceduren for skelforretningen.

Hævd
Tilmeld nyhedsbrev