Underside: Ledelsen

ØENS ADVOKATFIRMA

Ledelsesrådgivning

Ledelsesrådgivning

Et selskabs øverste ledelsesorgan er generalforsamlingen. Når man normalt taler om ledelsen af et selskab, mener man dog bestyrelsen, der foretager den overordnede og strategiske ledelse, og direktionen, der varetager den daglige ledelse. Derudover opererer visse (meget få) selskaber med et tilsynsråd.

Mange mindre anpartsselskaber ledes i det daglige af en direktør, og direktøren har i de selskaber både en direktørs normale, daglig opgaver og en bestyrelses mere overordnede og strategiske og tilsynsmæssige opgaver. I erstatningssager om erstatningsansvar mod ledelsen er der næsten altid noget eller nogle af disse forpligtelser, som ledelsen har overset – og det bruges som grundlaget til at gøre et erstatningskrav gældende mod ledelsen.

Mere brugt end tilsynsråd er såkaldte advisory boards, som dog formelt set slet ikke er en del af selskabets ledelse.

Bestyrelsen i et selskab
Bestyrelsesansvar
Ejeraftale
Advisory Board
Direktøraftale
Tilmeld nyhedsbrev