Underside: Køb, salg og omdannelse af virksomhed

Underside: Køb, salg og omdannelse af virksomhed

ØENS ADVOKATFIRMA

Køb, salg og omdannelse af virksomhed

Fusion og spaltning

Ved en fusion overdrages alle aktiviteter og forpligtelser fra et selskab til et andet selskab, eller to eller flere selskaber sammensmeltes til ét selskab.

  • En vandret fusion er en fusion mellem selskaber, der ikke indgår i et moder-datterselskabsforhold. Disse fusioner anvendes således normalt, når to tidligere konkurrerende selskaber fusioner til ét fælles selskab.
  • En lodret fusion er en fusion, hvor et datterselskab fusioneres op i et moderselskab. Ved en omvendt lodret fusion fusioneres et moderselskab ned i et datterselskab. Disse fusioner anvendes således normalt som koncerninterne fusioner.

Ved en fusion sker der såkaldt universalsuccession, hvorved samtlige rettigheder og forpligtelser overgår til det fortsættende selskab eller det nye selskab, der skabes som led i fusionen. Fusioner kan gennemføres med beskatning eller som skattepligtige fusioner. Fusioner planlægges og gennemføres i samarbejde mellem ØENS Advokatfirma og et af de fusionerende selskabers revisor.

Der skal normalt udarbejdes en række dokumenter for de to fusionerende selskaber og en række dokumenter, der skal forelægges for generalforsamlingen i de fusionerende selskaber. Gennemførelsen af en fusion er således relativ ”papirtung”, som der er muligheder for at gennemføre på en ”light” måde blandt mindre selskaber i en koncern eller holdingselskabsstruktur.

Spaltning er den modsatte procedure af fusion, her sker således en opdeling fra ét til flere nye selskaber, det kan f.eks. være én virksomhed, der varetager flere forskellige forretningsområder som deles op i flere, som hver kører et forretningsområde videre.

Due Diligence
Finansiering
Ejerskifte
Virksomhedsomdannelse
Generationsskifte
Den civile proces ved domstolene
Hvordan beregnes honoraet?
Tilmeld nyhedsbrev