Underside: Huslejenævnssager

ØENS ADVOKATFIRMA

Huslejenævnssager

Er der opstået uenigheder mellem dig og din lejer og kan I ikke nå til enighed, så kan sagen behandles ved et af landets mange huslejenævn. Hvad enten der er tale om uenighed om fraflytningskravets størrelse, huslejens størrelse, varmeregnskabet, forbedringer eller andet, så kan ØENS hjælpe dig med sagen ved at rådgive om hvordan du bedst mulig sikrer din retsstilling i en huslejenævnssag.

Det kan også være, at du har modtaget en afgørelse fra Huslejenævnet som du er uenig i. I så fald, har du indenfor fire uger, fra modtagelsen, mulighed for at indbringe sagen for boligretten. Også her står ØENS klar til at hjælpe dig videre i forløbet.

Tilmeld nyhedsbrev