Underside: Boliglejeret

ØENS ADVOKATFIRMA

Boliglejeret

Udlejer du en beboelsesejendom med flere lejemål eller udlejer du din lejlighed privat, kan der opstå situationer hvor advokatbistand kan blive nødvendigt. Lejeloven beskytter som udgangspunkt altid lejer, det kan derfor være en god idé at få en advokat til at bistå med udlejningen, selv om der ikke er opstået en tvist. Hos ØENS er det derfor vores erfaring, at du med fordel allerede kan have en advokat på fra starten af udlejningen helt frem til slutningen af lejeforholdet. Hos ØENS tilbyder vi derfor hjælp med flere lejeretlige forhold inden for boliglejeretten.

Udfærdigelse af lejekontrakt

Selvom der ikke i Danmark er krav om, at der udarbejdes en lejekontrakt, er det vores erfaring hos ØENS, at dette altid vil være en fordel. Med en lejekontrakt undgår man fremtidige stridigheder og har et klart og solidt fundament for et godt lejeforhold.

Lejekontrakten er særlig vigtig for dig som udlejer, da lejeloven primært beskytter lejer. Som udlejer stilles der således store krav til de lejekontrakter der indgås, da der er meget strenge regler for, hvad udlejer kan tilføje i en lejekontrakt. For eksempel er der bestemte regler, der kan fraviges i lejekontraktens § 11, men dette gælder kun få og helt specifikke regler.

Hos ØENS står vi derfor klar til at rådgive, gennemgå eller udfærdige en lejekontrakt så den opfylder alle krav og tilgodeser dig som udlejer bedst muligt.

Huslejens størrelse
Tidsbegrænsede lejekontrakter
Opsigelse
Ophævelse
Tilmeld nyhedsbrev