Selskabsret

ØENS ADVOKATFIRMA

Selskabssret

ØENS Advokatfirma kan bistå dig i forbindelse med en række forskellige selskabsretlige anliggender. Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at stifte et selskab - uanset hvilken form, dit selskab skal have. Vi har også bred erfaring med både køb, salg og omdannelse af virksomheder - lange og til tider komplicerede processer, hvor vi bistår dig hele vejen. Derudover yder vi også rådgivning i forbindelse med ledelsesmæssige forhold, herunder krav til bestyrelsesarbejde og -ansvar.

Vi kan være dig hjælpelig med at stifte et selskab - uanset om det skal være et aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab, interessentskab eller en anden selskabsform.

Skal du købe eller sælge en virksomhed? Så er det en god idé, at få en advokat med på råd. Vi er med hele vejen.

Hvordan fungerer en virksomheds øverste ledelsesorgan, og hvilket ansvar har denne? Der er mange forhold, man som ledelse skal være opmærksom på.

Specialister på området

Læs ØENS artikler om selskabsret her

Nybyggeri – Er prisen på dit nybyggede hus fast?

Af Kommunikation | 28. september 2021

Vi får ofte spørgsmålet, om det virkelig er nødvendigt med en advokat, når man bygger et nyt hus. Listen over udgiftsposter er lang, så forståeligt vil man gerne spare, hvor man kan. Erfaringen viser imidlertid, at dette ikke er et sted, hvor man bør spare. Der kom fuld fart på den danske byggebranche efter verden…

Read More

Læs mere

Skattefri aktie-/anpartsombytning – særligt med henblik på samtidig stiftelse af holdingselskab

Af Kommunikation | 17. maj 2021

En skattefri aktie-/anpartsombytning er defineret ved, at anparterne eller aktierne i et selskab, ombyttes med anparter eller aktier i et andet selskab. Hvis du allerede ejer dit driftsselskab, og senere finder ud af, at du ønsker, at dit ejerskab skal ske gennem et holdingselskab, er dette en mulighed f.eks. ved en skattefri anpartsombytning. På denne…

Read More

Læs mere

Aftaler mellem virksomhed og hovedaktionær

Af Kommunikation | 5. juni 2020

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform, ejes virksomheden reelt af dig og måske også af yderligere kapitalejer (anpartshavere/aktionærer). Den kapitalejer, der råder over majoriteten i selskabet betegnes hovedkapitalejer. Hovedkapitalejer og virksomheden er midlertidig to selvstændige juridiske enheder, hvilket betyder, at de to parter gyldigt kan indgå aftaler med hinanden – helt som hvis aftalen…

Read More

Læs mere
Tilmeld nyhedsbrev