Familie- og arveret

ØENS ADVOKATFIRMA

Familie- og arveret

I dag findes der mange forskellige familietyper, og det kan derfor være nødvendigt at søge råd om, hvad der kan være en god løsning for dig og din familie – hvad enten du er gift, har en samlevende partner eller skal skilles. ØENS kan hjælpe dig med arv og testamente; Hvem arver hvem, hvornår og hvordan? Arveloven regulerer disse spørgsmål. Men hvis du ønsker en anden fordeling af arven, end den der følger af arveloven, kan du oprettet et testamente. At oprette et testamente er et personligt anliggende, og derfor sætter vi hos ØENS en ære i at møde dig, der hvor du er og med forudsætningen om, at tillid og fortrolighed er grundelementer i klientrelationen.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med arv og testamente, eller til andre familieretslige anliggender, er du velkommen til at kontakte kontorets specialister.

Ægteskab

Når I indgår ægteskab, opstår der det, der juridisk kaldes formuefællesskab/delingsformue (med mindre I ved arv har modtaget særeje). At have formuefællesskab betyder dog ikke, at man som ægtefæller hæfter for hinandens gæld eller kan disponere over det, som ægtefællen ejer.

Derimod er det sådan, at det, du ejer, forbliver dit (særråden), og at det derfor er dig, der har rådigheden over det, du ejer. Ligeledes følger det, at den gæld, du har, er din (særhæften), og at du derfor som udgangspunkt heller ikke hæfter for din ægtefælles gæld. Tilsvarende gælder også for din ægtefælle.

Det, du og din ægtefælle har som jeres respektive særråden og særhæften, indgår i hver jeres bodele i formuefællesskabet. Delingsformuen består derfor altid af to bodele – én for jer hver. Virkningen af at have formuefællesskab er, at der i forbindelse med et senere skifte/deling af delingsformuen sker en ligedeling af formuefællesskabet. Ligedelingen kræver dog, at jeres bodele er positive, idet der ikke sker nogen deling af negative bodele.

Ægtepagt (særeje)
Ugifte samlevende
Skilsmisse
Arvens fordeling efter loven
Arveforskud
Arveafkald
Tilmeld nyhedsbrev