BYGGESAGER

BYGGESAGER

I forbindelse med gennemførelse af større vedligeholdelsesarbejder er det vigtigt med den rigtige rådgivning. Først og fremmest er vi foreningens mand igennem hele byggesagen. Vi hjælper med at udarbejde forslag vedrørende vedligeholdelsesarbejderne, herunder konsekvenserne for boligafgifter/fællesudgifter med videre. Vi indkalder til generalforsamling, som vi naturligvis deltager i og vi hjælper foreningen med at finde en byggeteknisk rådgiver. Kort sagt sørger vi for, at alle de indledende manøvrer forløber planmæssigt.Vi følger byggesagen tæt og sørger for, at foreningens byggetekniske rådgiver lever op til den indgåede aftale, og at entreprenørerne ikke modtager betaling for andet og mere end det arbejde, de har udført.

Alle aftalerne tjekkes i øvrigt af vores advokatkontor, så vi sikrer, at de er, som de skal være – se mere her. Vi sikrer også, at foreningen får de nødvendige forsikringer i forbindelse med bygningsarbejderne, samt at den fornødne finansiering er til stede, det være sig realkreditlån til andelsboligforeninger, egenbetaling ellers fælleslån i ejerforeninger med videre, herunder eventuel regulering af boligafgift eller opkrævning af ydelse på fælleslån m.v.

Kontakt Bjørn Weber på 3246 4632 eller bw@oadv.dk for en snak om, hvordan han kan hjælpe jer eller dig bedst muligt.

Nye retningslinjer for altaner og tagterrasser

I dag skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller tagterrasse. Der er derfor et regelsæt om emnet. Dette afgør, om det er muligt for en bygning at etablere altan eller tagterrasse, hvor stor den må være, hvordan den skal se ud og hvor den må sidde. København Kommune er, efter det seneste udspil for retningslinjer for opsætning af altaner og tagterrasser, kommet med et nyt. Et ønske om mere lys og luft i København, har krævet nye og mindre stringente regler på området. Argumenterne for flere altaner i København, er, at de vil styrke byens egenart og oplevelse af byliv. De medvirker til tryghed og fællesskab, da der er flere mennesker i det offentlige rum.

KBH2025 har som mål, at reducere elforbruget i alle husstande med 10%, hvorfor altaner er en god løsning, da de øger muligheden fro dagslys. Linket her, sender dig videre til Miljø- og Teknikudvalgets rapport, hvor du kan læse samtlige regler. Har du brug for hjælp til at finde ud af, om du kan søge om altan eller tagterrasse til din bolig,

så kontakt Bjørn Weber på 3246 4630 eller bw@oadv.dk.

 

Tilmeld nyhedsbrev