fbpx

Ansættelsesret

ØENS ADVOKATFIRMA

Ansættelsesret

ØEN Advokatfirma rådgiver om HR- og ansættelsesforhold, herunder om udarbejdelse af ansættelses- og direktørkontrakter samt udarbejdelse af personalepolitikker - f.eks. med hensyn til brug af internet og e-mails samt håndtering af persondata mv.

Under ansættelsen giver vi råd om advarsler, medarbejderudviklingssamtaler (MUS), etablering af aktieaflønningsordninger og optionsprogrammer, ligesom vi f.eks. rådgiver om håndteringen af medarbejderes sygdom, ferie og barsel og om konsekvenserne af omstruktureringer.

Hvis en ansættelse skal ophøre, rådgiver vi om de risici, der er forbundet med opsigelse eller bortvisning, herunder opsigelsesvarsler, godtgørelse for usaglig afskedigelse og håndtering af loyalitetsforpligtelser, konkurrence- og kundeklausuler, immaterielrettigheder mv. Vi hjælper og rådgiver ofte virksomheder, når medarbejdere rejser krav i forbindelse med en fyring eller en opsigelse.

Funktionærer

Som funktionæransat er man omfattet af et særligt regelsæt, der stiller nogle minimumskrav til medarbejderens ansættelsesvilkår under dennes ansættelse hos arbejdsgiveren.

Man er funktionær, hvis man er ansat på følgende vilkår:

 • Arbejde i mere end 8 timer ugentligt,
 • Har arbejde af en bestemt art,
 • Man er i en tjenestestilling (og f.eks. ikke er selvstændig eller freelancer).

Man er bl.a. funktionær, hvis man er ansat som:

 • Handels- og kontormedhjælper,
 • IT-medarbejder,
 • Butiksansat,
 • Sælger og repræsentant (handelsrejsende),
 • Ingeniører, arkitekter m.fl.

Funktionærloven indeholder en række regler, som arbejdsgiveren skal overholde og ikke kan fravige til ulempe for medarbejderen. Det er således ikke muligt af aftale ringere vilkår, end hvad der fremgår af funktionærloven, imens der ikke er noget til hinder for, at aftale mere gunstige vilkår.

Funktionærloven regulerer bl.a.:

 • Opsigelsesvarslers længde,
 • Krav om ret til godtgørelse for usaglig afskedigelse,
 • Ret til løn under sygdom og barsel,

Udover funktionærloven gælder der en række anden lovgivning, som også regulerer ansættelsesforhold. Disse gælder dog ikke udelukkende for funktionæransatte, men har et meget bredere virke. Der er tale om bl.a. ferieloven, ansættelsesbevisloven, ansættelsesklausulloven, forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven.

Ansættelsesaftale
Opsigelse
Opsigelsesvarsel
Usaglig afskedigelse
Sygdom før eller under ferie

Specialister på området

Læs ØENS artikler om ansættelsesret her

Retten til at blive glemt

Af Kommunikation | 28. januar 2022

Har du været ude for, at personoplysninger om dig deles uden dit samtykke? Den teknologiske udvikling har gjort det let for virksomheder og privatpersoner, at få online adgang til alle typer personoplysninger – blot ved få klik. Heldigvis er det som EU-borger blevet lettere at slette personoplysninger med Persondataforordningen. Med Persondataforordningen, kaldet GDPR, indførtes sletningsretten,…

Read More

Læs mere

ØENS Whistleblowerordning

Af Kommunikation | 22. november 2021

Forslag til Lov om beskyttelse af whistleblowere Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven implementerer EU-direktivet 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet). Loven medfører bl.a. en pligt for alle offentlige institutioner og arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at…

Read More

Læs mere

Overholder du hvidvaskloven?

Af Kommunikation | 22. februar 2021

Hvidvaskloven er implementeret som et led i den internationale bekæmpelse af hvidvask af penge, som stammer fra kriminalitet, samt af terrorfinansiering. Hvidvaskloven implementerer både EU´s 4. og 5. hvidvaskdirektiv samt en række internationale anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF). Hvidvaskloven pålægger virksomheder, der erfaringsmæssigt er særligt udsatte for at blive misbrugt til hvidvaskaktiviteter, en…

Read More

Læs mere
Tilmeld nyhedsbrev