Persondatahåndtering

Persondatahåndtering

EU har vedtaget en persondataforordning med ikrafttræden den 25. maj 2018, og som supplement til denne, gennemføres også en ny dansk persondatalov. Her i ØENS behandler vi dine persondata med omhu. Vores persondatahåndtering er i høj grad digitaliseret, hvilket i praksis betyder, at vi nemmere kan håndtere dine oplysninger på en struktureret og sikker måde ved hjælp af blandt andet kryptering og adgangskontrol. Du kan læse meget mere om ØENS’ persondatahåndtering nedenfor. Her redegør vi for, hvordan og efter hvilke principper vi indsamler persondata.

Hvad er persondata?

Ved persondata forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede). Det kan eksempelvis være information i form af fulde navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, helbredsforhold, politisk og religiøs overbevisning, etnisk oprindelse, seksuel orientering, billeder, fingeraftryk etc. Der skelnes i dansk persondatalovgivning mellem to hovedkategorier af personoplysninger:
Almindelige personoplysninger:

  • Oplysninger såsom navn, mail, adresse, telefonnummer, civilstatus, brugernavn, medlemsnummer, stilling, bankkonto og foto.

Følsomme personoplysninger:

  • Oplysninger såsom helbredsoplysninger, allergier, politisk og religiøs overbevisning, fagforeningsforhold, statsborgerskab, børneattester og CPR-numre.
Efter hvilke principper indsamler vi persondata?
Hvor sætter vi ind med konkret handling?
Indgåelse af databehandleraftale
Tilmeld nyhedsbrev