Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

ØENS advokat vinder sag i Landsretten

I 2014 blev tre medarbejdere fyret for at have stjålet en chokoladebar til en værdi af 20 kr. To af de fyrede er efterfølgende frikendt og har fået kompensation for uberettiget afskedigelse på 300.000 kr.  

Norwegian fanger tre medarbejdere fra cateringfirmaet Select Service Partner på et overvågningskamera, hvor der bliver taget et stykke chokolade. Norwegian politianmelder medarbejderne for tyveri, hvilket resulterer i, at SSP fyrer alle tre medarbejdere. ”Sagen er fjollet. SSP burde have taget fat i fyrene, forsøgt at skabe dialog med Norwegian og derefter afventet politisagen”, siger Advokat hos ØENS Heidi Hyldgaard som reaktion til SSP´s uberettigede fyring af deres medarbejdere. ”Fyring på det grundlag er hårdt! ”, afslutter hun.

Sagen kom for Byretten, hvor de to af medarbejderne blev frifundet, mens den unge medarbejder, som havde taget chokoladen, blev kendt skyldig og dømt for tyveri. Ifølge Heidi Hyldgaard har retten handlet som de burde, ”Dommen er juridisk set korrekt, men set ud fra et fornuftigt synspunkt er den tåbelig. ”
Heidi Hyldgaard fortsætter, ”Norwegian har overreageret. Det er som at skyde gråspurve med kanonkugler. Norwegian er gået for vidt. ” Denne uretfærdighed fik i 2015 Heidi Hyldgaard til at tage sagen for den uheldige medarbejder hos SSP, og dommen bliver anket til Landsretten.

Alt at vinde
I Landsretten lagde ØENS Advokat Heidi Hyldgaard vægt på dommens konsekvenser, for klienten. ”Hvis han var blevet dømt, så ville han ryge ud af sin nuværende uddannelse, og sagen havde allerede haft store personlige konsekvenser for ham”, forklarer Heidi. Desuden var der fokus på, at det var kutyme på arbejdspladsen at tage lidt til sig selv. Selv ledelsen kendte til dette.

Den dømte medarbejder var meget afklaret inden sagen for Landsretten. Typisk i sådanne sager er risikoen for stadfæstelse meget stor. ”Jeg forventede ikke frifindelse”, fortæller Heidi Hyldgaard.

Frifundet
Retten fandt tiltalte uskyldig, og dommen fra Byretten blev ændret til frifindelse, hvilket medfører en ren straffeattest til klienten, som ifølge Heidi Hyldgaard var meget glad og lettet, ”Han kan nu fortsætte sit ungdomsliv og uddannelse, hvilket ikke havde været muligt med en plettet straffeattest. ”

Landsrettens begrundelse for frifindelsen var, at den tiltalte ikke havde forsæt til tyveri, og herefter fandt tre ud af Landsrettens seks dommere, at han skulle frifindes.

Straffebestemmelsen omkring tyveri fordrer, at man har taget noget, der tilhører andre. Der er ingen minimumsgrænse, dog dømmes man lempeligt, hvis der er tale om tyveri fra en arbejdsplads. Men her mener Hedi Hyldgaard, at mange arbejdspladser burde træde i karakter og sætte nogle grænser for deres medarbejdere, ”Der burde være regler på en arbejdsplads. Det er ikke meningen, at man skal gå og være i tvivl.

Tilmeld nyhedsbrev