Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

Nyt lovforslag vil gøre generationsskifte billigere

Der kan være gode nyheder i vente for personer med ønske om at overdrage en erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem. Skatteminister Karsten Lauritzen fremsatte nemlig for nylig et lovforslag om at nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte. Lovforslaget er resultatet af en aftale indgået ved finanslovsaftalen i efteråret 2015.

Som reglerne er i dag, skal der ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem, betales bo- og gaveafgift på 15 procent. Regeringens forslag indebærer, at bo- og gaveafgiften, i forbindelse med generationsskifte af en erhvervsvirksomhed, nedsættes gradvist fra 15 procent til 5 procent frem mod 2020. Regeringen ønsker at forbedre vilkårene ved generationsskifte af familieejede virksomheder markant, og de (VLAK) hævder, at lovforslaget vil bidrage til at sikre de omtrent 300.000 arbejdspladser i familieejede virksomheder, der bliver berørt af kommende generationsskift. Det er regeringens ambition, at der i 2025 ved overdragelse af en virksomhed til et nært familiemedlem, slet ikke skal betales afgift.

Sammen med lovforslaget, har regeringen præsenteret en række betingelser, der skal være opfyldt, hvis den nedsatte bo- og gaveafgift skal kunne anvendes. Der følger bl.a. et ejertidskrav med den nedsatte afgift. Overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst ét år forud for overdragelsen, og erhververen skal desuden opretholde ejerskabet i minimum tre år. En anden betingelse handler om at sikre, at nedsættelsen af afgiften forbeholdes overdragelse af reelle erhvervsvirksomhed – og ikke gaver og arv i almindelighed. For at gøre dette, foreslår regeringen, at afgiftsnedsættelsen baseres på successionsreglerne i skattelovgivningen – og at successionsreglerne i den forbindelse strammes. Ifølge regeringen skal nedsættelsen ikke kunne anvendes på overdragelse af ”pengetank-virksomheder”. Et selskab betegnes som en pengetank, hvis mindst 50 procent af indtægterne eller mindst 50 procent af handelsværdien af aktiverne vedrører passiv kapitalanbringelse; udlejning af fast ejendom og/eller besiddelse af kontakter og værdipapirer. Afgiftsnedsættelsen vil virke med tilbagevirkende kraft, hvis de allerede fortaget overdragelser opfyldte regeringens nye ”pengetanks-regel”.

Svært at forstå? Det forstår vi godt. Det kan være ganske vanskeligt at navigere i loven uden vejledning fra en advokat. ØENS er dit naturlige førstevalg, når du har brug for rådgivning. Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt os endelig på 3246 4646 eller info@oadv.dk.

Tilmeld nyhedsbrev