Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

Ny struktur for behandling af skilsmissesager

Børne- og socialminister Mai Mercado (C) lancerede for nylig et udspil til en ny struktur for behandling af skilsmissesager. Med initiativet lægger ministeren op til at nedlægge Statsforvaltningen og erstatte den med en ny myndighed: Familieretshuset. Alle familier, der har behov for hjælp, vil møde Familieretshuset, og her indledningsvis blive screenet. Screeningen vil inddele dem alt efter konfliktniveau og problemernes tyngde. Familier med mindre uenigheder om for eksempel samvær eller børnebidrag, vil få tilbudt konflikthåndtering og rådgivning, så de selv kan afhjælpe problemet. Familier med meget svære problemer, og hvor børnene er udsatte, vil også møde Familieretshuset, som her vil koordinere med kommunen og forberede sagen. Herefter vil sagen blive sendt til Familieretten ved Byretten, der hurtigt vil træffe en juridisk afgørelse, så hverken forældre eller børn befinder sig i et konfliktfelt længere end højst nødvendigt.

Om det nye initiativ siger børne- og socialminister Mai Mercado: ”Når familier ikke selv kan løse uenighederne ved et brud og derfor søger hjælp, skal de fremover mødes af ét sammenhængende system. Det skal sikre, at familierne får enkle, støttende forløb, at de mest konfliktfyldte sager bliver løst af domstolene, og at barnet er i fokus.” For at sikre, at børnene altid er i fokus, vil ministeren oprette en børneenhed. Enheden skal både holde børnene i hånden og støtte dem, når de skal gives oplysninger om forældrenes brud, og den skal holde øje med børnenes trivsel og behov, og i den forbindelse stå til rådighed, når børnene har brug for et råd eller én at tale med.

Udspillet bliver mødt med rosende ord. Udspillet lægger op til god konflikthåndtering, siger eksperter på familieretsområdet.

Skal du separeres eller skilles? Der er mange ting du og din ægtefælle skal afklare og aftale i forbindelse med jeres skilsmisse. Mange forsøger i første omgang at håndtere udfordringerne alene. Sommetider går dette i hårknude, og der kan være brug for udefrakommende hjælp. Vi anbefaler dig at søge råd hos en advokat, hvis tingene ikke lader sig løse så nemt. Kontakt ØENS på info@oadv.dk eller på 3246 4646 til en uforpligtende snak om, hvordan vi bedst muligt hjælper dig og din familie ud på den anden side af skilsmissen. Vi står klar med professionel rådgivning.

 

Tilmeld nyhedsbrev