Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

Muligt flertal i folketinget for at lade domstolene afgøre skilsmisser

Ønsket om ændring til ny skilsmissebehandling har været længe undervejs, og nu ser der endelig ud til at være en bredere opbakning i folketinget. Lange sagsbehandlingstider og et uigennemsigtig system mellem forskellige instanser har nu vakt Folketinget til handling.

I efteråret 2016 nedsatte den daværende socialminister Karen Ellemann (V) et udvalg til at undersøge mulighederne for en ny model ved behandling af skilsmissesager. Som systemet fungerer i dag, behandles stridigheder ved skilsmisser i 2 instanser, Statsforvaltningen og domstolene, hvortil uenighed om vilkår for børn, samvær, bolig samt bidrag behandles.

 

I sidste uge udgav Jyllandsposten en artikel om nærværende problemstilling, hvor det forventes, at et flertal fra folketinget vil bakke om om en ”enstrenget model” lig den, vi kender fra det norske skilsmissesystem. Der ses således optakt til politiske forhandlinger omhandlende skilsmissesager. Socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S) udtaler til Jyllandsposten, at skilsmissesystemet, som vi kender det i dag, ikke fungerer for forældre i konflikt hvorfor partiet er fortaler for en domstolsløsning forbundet med større retssikkerhed og mulighed for, at alle parter bliver hørt. Socialordfører Carl Holst (V) finder tillige, at nuværende model ikke fungerer optimalt og ønsker en større retssikkerhed forbundet med behandling af skilsmisser. Flere partier er positivt stemt for ændring, og Familieordfører Karin Nødgaard (DF) udtaler ønske om et forenklet system, som særligt tager hensyn til børnene involveret. Karin Nødgaard tror tillige, at løsningen trækker i retning af en domstolsmodel. Mindre positivt udtaler Børne-og Socialminister Mai Mercado (K) om domstolsmodellen men er enig i behovet for ændringer. Mai Mercado forventer inden for et par uger at have et forslag til nyt system klart.

 

 

Kilde: http://jyllands-posten.dk/politik/ECE9382611/politisk-medvind-til-at-lade-domstole-afgoere-skilsmisser/

Tilmeld nyhedsbrev