Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

NYHEDER

Lempelse af reglerne for omregistrering fra IVS til ApS

8. marts 2021

Kommunikation

Info om ny lovgivning

Folketinget vedtog den 17. december 2020 regler, der bl.a. lemper kravene til selskabskapitalen således, at omregistrering fra iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS) bliver lettere. Herudover er fristen for omregistrering udskudt med 6 måneder til den 15. oktober 2021.

Ændringer i den nye lov om omregistrering

Udskudt frist

Det blev den 9. april 2019 vedtaget, at IVS som selskabsform skal afskaffes. Konsekvensen heraf er, at det ikke længere er muligt hverken at oprette eller drive et IVS efter fristen for omregistrering. Eksisterende IVS’er skulle efter vedtagelsen i 2019, lade sig omregistrere – og fristen er nu den 15. oktober 2021. Omdannelsen skal samtidig meldes til Erhvervsstyrelsen. Sker dette ikke, vil virksomheden efter en kort rykkerprocedure blive sendt til tvangsopløsning.

Den nye lov for omregistrering – Hvad er der sket?

Med de nye regler kan du nu omregistrere dit IVS til et ApS ved at forhøje selskabskapitalen til minimum 40.000 kroner og ændre selskabets vedtægter tilsvarende. Et IVS med en registreret selskabskapital på 1 krone skal altså således forhøje selskabskapitalen med 39.999 kroner. Denne kapitalforhøjelse skal ske efter de almindelige regler om kapitalforhøjelse i Selskabsloven. Det er muligt at forhøje kapitalen på flere forskellige måder, enten ved indskud af kontanter, indskud af andre værdier eller ved fondsforhøjelse (opsparet overskud/reserver i virksomheden).

Du skal dog være opmærksom på følgende, alt afhængig af hvilken form for kapitalforhøjelse du vælger:

  • Ved indskud af kontanter skal det dokumenteres, at pengene er indbetalt til selskabet. Dette kan ske ved bankbilag, hvorved det vises, at kapitalen er indbetalt på en konto der tilhører selskabet eller ved erklæring fra advokat eller revisor om at kapitalen er indbetalt.
  • Ved indskud af andre værdier (apportindskud) skal din revisor udarbejde en vurderingsberetning der dokumenterer at de indskudte aktiver svarer til minimumskravet for selskabskapitalen, herunder den pålydende værdi af de kapitalandele, der skal udstedes med tillæg af eventuel overkurs.
  • Ved en fondsforhøjelse anvendes en del af egenkapitalens reserver til at forhøje selskabskapitalen. Eksempelvis kan det være frie reserver eller den bundne IVS-reserve, som kan være opbygget i de år, hvor årsregnskabet har vist overskud og som ikke er blevet udbetalt. Der indskydes altså ikke andre værdier eller kontanter ved en fondsforhøjelse

En væsentlig nyhed er, at de nye regler ikke stiller krav om, at selskabets egenkapital ved omregistreringen mindst svarer til selskabskapitalen. Dermed er det ikke længere en hindring for omregistrering, at dit selskab har negativ egenkapital, hvis blot selskabskapitalen forhøjes til de 40.000 kroner.

Omregistreringen fra IVS til ApS sker endvidere som udgangspunkt gebyrfrit.

Genoptagelse af IVS

Er dit IVS allerede sendt til tvangsopløsning, kan du få selskabet genoptaget efter de nærmere regler herom i selskabsloven, hvilket ØENS Advokatfirma gerne rådgiver om.

Tilbud fra ØENS Virksomhedsadministration

ØENS Virksomhedsadministration kan med hjælp fra ØENS Advokatfirma tilbyde omdannelse af dit IVS til et ApS for 5.000 kr. ex. moms. (dog kun 4.000 kr. ex. moms, hvis sagen opstartes inden 1. juni 2021).

Prisen omfatter udarbejdelse af alle nødvendige dokumenter i forbindelse med omdannelsen, herunder opdatering af selskabets vedtægter, generalforsamlingsreferat, dialog med revisor ift. erklæringen om kapitalforholdene, indberetning til Erhvervsstyrelsen og afslutning med oprettelse af Ejerbog m.v.

Et eventuelt gebyr til Erhvervsstyrelsen samt revisors honorar for kapitalerklæringen m.v. er ikke omfattet af ovenstående beløb, og skal betales af dig som ejer af IVS’et udover vores honorar.

Vi tilbyder i forbindelse med omdannelsen, muligheden for at blive kunde hos ØENS Virksomhedsadministration, hvor du (hvis du ikke er kunde i forvejen) ved at indgå en administrationsaftale i minimum et år får refunderet 50% af ovennævnte honorar for omdannelsen, altså 2.500/2.000 kroner ex. moms, ved betalingen af 1. års administrationshonorar.

Ophør med IVS

Mange IVS’er har i dag ingen aktivitet og bør derfor lukkes på den mest hensigtsmæssige måde. Dette kan vi bestemt også hjælpe med, og du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker, at vi bistår dig i denne forbindelse. Omkostningerne til vores bistand vil i den forbindelse normalt være de samme, som vi har anført for omdannelsen. Det anbefales at komme i gang i god tid inden udløb af fristen uanset om du vil omdanne eller ophøre dit IVS.

Kontakt en af vores specialister for en drøftelse af din/jeres situation.

Specialister på området

Tilmeld nyhedsbrev