Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

Hvad kommer kommunalvalget til at betyde for mig som boligejer?

Kommunalvalget er over os. I morgen skal vi sætte vores kryds, og i morgen skal vi sammen bestemme, hvem der skal lede Danmarks 98 kommuner. Når du stemmer i morgen, får du i fælleskab med kommunens øvrige borgere indflydelse på hvordan din kommune skal drives, og hvordan kommunes penge skal forvaltes. Det er vigtigt, at du stemmer – for kommunalvalget kan få stor betydning for dig.

Er du boligejer? Så kan morgendagens valgresultat spille en rolle for dig. Du kommer højst sandsynligt ikke til at opleve de helt store omvæltninger fra den ene dag til den anden, men kommunalvalget kan faktisk få betydning for dig som boligejer. Vi har samlet syv områder, som din kommende kommune kan have indflydelse på. Det handler om alt fra din ejendomsskat til snerydning om vinteren og affaldsafbrænding i haven. Læs med nedenfor og bliv klogere på kommunalvalgets betydning for dig som boligejer.

1. Valget i morgen kan f.eks. få betydning for din ejendomsskat – også kaldet grundskyld. Kommunen kan ikke sætte skatten op, men de kan sætte den ned. Det sker sjældent, men forekom alligevel i fire kommuner sidste år.

2. Valget kan også spille en rolle i forhold til affald og affaldssortering. Kommunen skal godt nok følge affaldsbekendtgørelsen, der bl.a. fastslår, at de skal lave en ordning for afhentning af affald. Men derudover må byrådet selv beslutte de nærmere retningslinjer på området. De må f.eks. beslutte, hvor ofte din skraldespand skal tømmes, eller om der skal indføres gebyr på at have en beholder til haveaffald – eller om den mulighed helt skal sløjfes. Din kommune bestemmer også åbningstiderne på din genbrugsplads, og de beslutter, om du må brænde dit haveaffald.

3. Din kommune har desuden indflydelse på byggetilladelser og dispensation. Din kommune skal nemlig opkræve gebyr, når du eller dine medborgere søger om byggetilladelse, men det er forskelligt, hvordan kommunerne beregner disse gebyrer – og her er der altså en chance for, at din kommunalbestyrelse vil ændre retningslinjerne. Derudover er det også kommunalbestyrelserne, der giver dispensation, hvis du f.eks. vil bygge dit nye skur tættere på et skel end tilladt i bygningsreglementet, eller hvis du vil overskride byggeprocenten på din grund.

4. Skal din vej være offentlig eller privat? Det kan kommunen også ændre på. Men hvordan vil det overhovedet påvirke dig? Forskellen mellem en offentlig og privat fællesvej er blandt andet, at grundejerne har større ansvar for vedligehold og snerydning på privat fællesvej. Som grundejer har du altid pligt til at rydde sne på fortov og indgangsparti foran din egen bolig. Hvis der er tale om en offentlig vej, er det kommunens opgave at rydde sne på selve vejen, mens du selv skal rydde ud til midten af vejen, hvis du bor på en privat fællesvej.

5. Kommunalbestyrelsen har også indflydelse på din hæk, din have og dit ukrudt. De har f.eks. indflydelse på måden hvorpå du fjerner dit ukrudt – ikke kun på fortovet, men også inde i din egen have. Nogle kommuner har indført forbud mod RoundUp og andre sprøjtemidler på både offentlig og privat grund. Din kommune må også gerne blande sig i, om du f.eks. skal have en ligusterhæk eller et plankeværk ud mod vejen.

6. Hvordan din bolig skal opvarmes, er også en beslutning, kommunalbestyrelsen skal træffe. Det er de lokalvalgte politikere i din kommune, der f.eks. vedtager, om der skal indlægges fjernvarme i dit område eller ej. Nogle byråd har forbudt natfyring i brændeovne, og Københavns overborgmester Frank Jensen (A) har i denne valgkamp foreslået et forbud mod nye brændeovne.

7. Sidst, men ikke mindst, vil valget i morgen måske komme til at påvirke den kollektive trafik, gadelysning, skole og klimasikring i din kommune. Kommunen beslutter nemlig en lang række forhold, der måske ikke direkte har indflydelse på din bolig – men som kan få en betydning for dit kvarter. Måske bliver der skåret i buslinjer og afgange, og måske bliver skolen lukket. Vil kommunen støtte det lokale foreningsliv, udvikle nye grønne områder i dit nabolag eller sikre mere gadebelysning langs veje og stier, så der er større tryghed og måske endda lavere risiko for indbrud? Bor du i en kommune, hvor klimasikring har særlig relevans, kan valget i morgen også få betydning for dig. Det er nemlig kommunens opgave at sørge for klimasikring.

Husk, at din stemme ved kommunalvalget i morgen kan få stor betydning for, hvordan din kommune den næste lange periode skal drives, og hvordan kommunens penge i fremtiden skal forvaltes. Vi ønsker alle en rigtig god valgdag i morgen. Tænk dig om, før du ikke stemmer.

Tilmeld nyhedsbrev