Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

NYHEDER

Kan din virksomhed få økonomisk hjælp via en hjælpepakke?

18. november 2020

Kommunikation

Verden er fortsat ramt af Covid-19 og Danmark undergår pt. en ny bølge af virussen. Regeringen skærper restriktionerne for at få smitten under kontrol og for at undgå endnu en nedlukning samt omfattende restriktioner, som ses flere steder i Europa. Regeringens nye restriktioner rammer nu i forvejen hårdt ramte virksomheder og brancher, hvorfor der er indgået en ny aftale af den 27. oktober 2020 om forlængelser, udvidelser og oprettelser af nye hjælpepakker til det danske erhvervsliv. Aftalen kan læses her.

Med den nye aftale øger vi trygheden ved at forlænge nuværende ordninger, samtidig med at vi hjælper alle de virksomheder, som rammes af nye restriktioner. Når messecenteret og den lokale catering-virksomhed eller lyd- og lystekniker mister sin indtjening på grund af corona, så skal vi stå klar med hjælp. Det samme gælder, når minkfarme rammes af smitte, og underleverandører pludselig får visket deres ordrebøger rene” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Det gælder fortsat, at virksomheder og selvstændige mv. for at være omfattet af kompensationsordningerne skal være direkte eller indirekte omfattet af følgende begrænsninger:

 1. Forbud mod at holde åbent, herunder begrænsninger på åbningstiden, alkoholforbud mv.
 2. Forsamlingsforbud (både det store og det lille forsamlingsforbud).
 3. Grænselukninger.
 4. Udenrigsministeriets rejsevejledning.

 

Hovedpunkterne for virksomheder i Aftalen

     –  Forlængelse af eksisterende kompensations- og garantiordninger

Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021. Dette indebærer følgende kompensations- og garantiordninger:

 • De målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger og faste omkostninger light (inkl. kompensation for begrænsning i åbningstid og for leverandører til private fester og sociale begivenheder med mindst 50 deltagere afholdt uden for private hjem).
 • Kompensationsordningen for arrangører.
 • Kompensationsordningen for selvstændige, freelancere og kombinatører mv., herunder kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst og sæsonafhængige (inkl. kompensation for leverandører til virksomheder ramt af forbud mod at holde åbent og begrænsning i åbningstid samt for leverandører til private fester og sociale begivenheder med mindst 50 deltagere afholdt uden for private hjem). Herunder er aftalepartierne enige om, at freelancere, kombinatører og kunstnere uden CVR-nr., f.eks. professionelle musikere, lys- og lydudstyrsleverandører mv., omfattes også af de i dette punkt nævnte kompensationsordninger.
 • Garantiordningen i Rejsegarantifonden for pakkerejseudbydere.
 • Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder.
 • Kompensationsordningen til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. (nødpulje 1).
 • Kompensationsordningen til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed (nødpulje 2).
 • Kompensationsordningen til produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. (nødpulje 3).
 • Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt visse kommunale koncert- og kulturhuse (nødpulje 4).

Derudover er med Aftalen kommet nogle udvidelser af de eksisterende ordninger for blandt andet leverandører til private arrangementer, kiosker og aftenskoler. Det betyder, at underleverandører som taxaselskaber, biografer og messevirksomheder m.v. nu kan se frem til mere hjælp.

 • Kompensationsordning for faste omkostninger udvides

Kompensationsordningen for faste omkostninger, hvor virksomheder kan få op til 80 % dækning, bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 %. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 %. De større virksomheder vil også få lavere adgangskrav og heraf følgende større kompensationsprocent, men kan som følge af EU-Kommissionens ændrede statsstøttevilkår maksimalt få 70 % kompensation af faste omkostninger dækket.

 • Direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere

Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere, der aflyses med henvisning til det skærpede forsamlingsforbud. Både leverandører af lyd, lys, busser og taxaer m.v. kan være omfattet. Virksomheden skal for at være omfattet af begrebet leverandør have gentagne, direkte transaktioner, salg eller leverancer til én eller flere virksomheder ramt af forsamlingsforbuddet.

Leverandøren skal derudover, for at være omfattet, leve op til kravene til omsætningsnedgang samt de øvrige adgangskrav.

 • Omsætningsnedgang som følge af det skærpede forsamlingsforbud samt forbud mod at sælge alkohol efter klokken 22:00

Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.

 • Kompensation til de facto nedlukkede virksomheder

Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud fra 50 til 10 personer, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder, da de kan anses for at være de facto tvangslukkede. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Denne ordning gælder for f.eks. dele af nattelivet (diskoteker m.v.), men vil også fremover gælde for f.eks. messeaktivitet.

 • Kompensation til leverandører til minkfarme

Der åbnes op for muligheden for kompensation til leverandører til minkfarme. Faste leverandører til pelsdyravlere kan f.eks. være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier., hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger. For at modtage kompensationen vil det være et krav, at den selvstændige eller virksomheden kan dokumentere, at den ernærer sig ved at være leverandør til pelsdyravlere, hvis besætning er slået ned.

Hvis du vil høre mere, eller hvis du vil have hjælp til at ansøge om hjælpepakkerne, så kontakt ØENS advokatfuldmægtige Lisa Lykke-Kielberg.

Specialister på området

Tilmeld nyhedsbrev