Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

Hastelovgivning på plads ifm. Gable Insurances konkurs

Folketinget har den 8. december 2016 efter hastebehandling vedtaget en lov, der indebærer, at anvendelsesområdet for lov om en garantifond for skadesforsikringer udvides, så danske forsikringstagere i Gable Insurance AG sikres en rimelig dækning.

 

Loven indeholder nogle frister for at anmelde krav af stor betydning for forsikringskunder, som eksempelvis ønsker at anmelde skader, eller som op til konkursen har fået afvist skadesanmeldelser. Det er vigtigt at være opmærksom på disse frister. Der henvises til lovens § 6 a.

  • Krav, der ønskes dækket af Fonden i medfør af § 5 a, stk. 2 og 4, (ejerskifteforsikringer samt andre forsikringer end ejerskifteforsikringer og byggeskadeforsikringer) skal anmeldes til Fonden senest den 31. marts 2017.
  • Krav i medfør af § 5 a, stk. 3, (byggeskadeforsikringer) skal anmeldes til Fonden senest den dag, hvor forsikringen udløber.
  • Krav, der følger af en klage over en afgørelse truffet af Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, der er indbragt for Ankenævnet for Forsikring inden Gable Insurance AG’s konkurs den 19. november 2016, og hvor klageren får helt eller delvist medhold, anses som rettidigt anmeldt til Fonden.
  • Tilsvarende anses klager over krav, der er blevet afvist af Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS inden for de seneste 4 uger inden Gable Insurance AG’s konkurs den 19. november 2016, og som er indbragt for Ankenævnet for Forsikring senest 4 uger efter lovens ikrafttræden – dvs. senest den 6. januar 2017 – og hvor klageren får helt eller delvist medhold, som rettidigt anmeldt til Fonden.
  • Klager over Fondens afgørelser om udbetalinger, der indbringes for Ankenævnet for Forsikring i medfør af § 17, og hvor klageren får helt eller delvist medhold, anses som rettidigt anmeldt til Fonden.

Har du brug for en advokat, kontakt ØENS på 3246 4646 eller info@oadv.dk og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.