Forretningsbetingelser

Juridiske forretningsbetingelser

I nedenstående finder du vores forretningsbetingelser, som gælder for alle vores juridiske rådgivningsydelser med mindre andet aftales. Vi anbefaler, at du er særligt opmærksom på forretningsbetingelsernes indhold vedrørende fortrolighed, honorar, faktuering, klientmidler og ansvarsbegrænsning. Med mindre andet aftales, gælder disse forretningsbetingelser for al juridisk bistand, som ØENS Advokatfirma yder. Forretningsbetingelserne er gældende fra den 1. januar 2015.

Beskikkelse og medlemskab i Advokatsamfundet

ØENS Advokatfirmas advokater er alle beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er alle medlemmer af organisationen Advokatsamfundet. Advokatsamfundet fører tilsyn med advokaterne og sikrer, at klienter behandles ordentligt.

Den juridiske opgaves omfang
Fortrolighed
Honorar og fakturering
Klientmidler
Dokumenter og klager
Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring
Lovvalg og værneting
Tilmeld nyhedsbrev