Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

Folketinget afskaffer IVS og nedsætter kapitalkrav til ApS

21. maj 2019

Af Kommunikation

Den 9. april 2019 vedtog et flertal i Folketinget et lovforslag om at afskaffe iværksætterselskaber – bedre kendt som IVS – og om at nedsætte kapitalkravet for anpartsselskaber til 40.000 kr. Loven trådte i kraft den 15. april 2019.

Iværksætterselskabsformen blev i sin tid skabt med det formål at styrke iværksætteriet, men selskabsformen har ikke haft den ønskede effekt i erhvervslivet – tværtimod er den i visse tilfælde blevet benyttet til at unddrage skat og moms. Unddragelsen har været mulig på grund af en kombination af selskabstypens lave kapitalkrav (på 1 kr.) og begrænset hæftelse. Og derfor har Folketinget nu afskaffet selskabsformen.

For forsat at støtte iværksætteriet i Danmark, nedsættes kapitalkravet til anpartsselskaber fra nuværende 50.000 kr. til 40.000 kr. – hvilket gerne skulle medføre, at iværksættere fortsat for lav kapitalbinding kan opstarte virksomhed i selskabsform, mens de ’useriøse’ nu i betydeligere grad sorteres fra.

Fra lovens ikrafttræden den 15. april 2019 har eksisterende IVS-selskaber to år til at lade sig omregistrere til en anden selskabsform. Dette indebærer, at en revisor skal vurdere, hvorvidt der er tilstrækkelige midler i selskabet til at opfylde et eventuelt kapitalkrav i den nye selskabsform.

En beslutning om at omregistrere selskabet skal vedtages på en generalforsamling. Efter vedtagelse kan omregistreringen gennemføres via Erhvervsstyrelsens IT-system og vil, udover honorar til revisoren, være gebyrfrit for selskabet. Iværksætterselskaber, der ikke overholder fristen, vil risikere at blive tvangsopløst.

Det kan dog være ganske fornuftigt at søge juridisk rådgivning i denne proces. ØENS har særlig ekspertise til at bistå mindre virksomheder med valg og gennemførelse af rette selskabsform for netop din virksomhed.

Ønsker du bistand til – eller har du blot spørgsmål til omregistreringen – er du velkommen til at kontakte ØENS Advokatfirma på (+45) 3246 4646 eller info@oadv.dk til en uforpligtende snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig og dit selskab i denne proces.

Tilmeld nyhedsbrev