ejerforening andelsbolig haveforening administration advokater

Har din haveforening behov for juridisk rådgivning?

Vores advokater rådgiver bestyrelser og beboere, når der opstår et juridisk spørgsmål i deres haveforening.

ØENS Ejendomsadministration har igennem en årrække haft et tæt og godt samarbejde med ØENS Advokatfirma, hvilket giver en række fordele for beboerne og bestyrelserne i de haveforeninger, som ØENS Ejendomsadministration administrerer.

Vi har igennem dette samarbejde oparbejdet en solid erfaring med at løse såvel store som små foreningsretlige problemstillinger for vores klienter.

ØENS Advokatfirma hjælper således bestyrelser og beboere med alt fra dagligdags forhold, som ”lige kræver en advokat ind over”, f.eks. problemer med en larmende beboer eller manglende betaling af fællesbidrag, til større og mere komplekse udfordringer som f.eks. retssager, vedtægtsændringer eller byggesager.

Vedtægter i haveforeninger

Haveforeningsvedtægten er helt central for haveforeningens virke – både i relation til medlemmernes rettigheder og pligter, men også i relation til bestyrelsens mulighed for at administrere foreningen på et sikkert juridisk grundlag.

Vi har stor praktisk erfaring med foreningsvedtægter, og hjælper således hvert år mange haveforeninger med fortolkning af vedtægterne eller gennemførelse af store og små vedtægtsændringer.

Eksklusion fra en haveforening

Et medlem af en haveforening risikerer at blive ekskluderet fra foreningen – og dermed miste sin have – hvis vedkommende ikke overholder foreningens vedtægter.

I praksis ses eksklusion typisk i disse situationer:

  • Manglende betaling af boligafgift eller lignende ydelser
  • Ulovlig udlejning – f.eks. via Airbnb
  • Manglende overholdelse af kravet om at bo i sin havebolig
  • Manglende overholdelse af foreningens husorden

Der skal selvsagt en del til, for at man kan blive smidt ud af sin have, men det er nødvendigt, hvis en haveejer ikke kan eller vil acceptere vilkårene for at bo i et fællesskab, som man jo gør, når man bor i en haveforening.

Hvis den ekskluderede haveejer bestrider eksklusionens gyldighed, vil det være nødvendigt at få sagen behandlet i boligretten eller fogedretten. Mange eksklusionssager udvikler sig således hurtigt til retssager, og det kan derfor være en rigtig god idé at have en kompetent advokat ind over på et tidligt stadie i sagen.

Når man bliver ekskluderet, sælges beboerens have bedst muligt, og salgsprisen udbetales til den tidligere ejer med fradrag af foreningens tilgodehavende, hvis der da ellers er friværdi nok i haven. Hvis haven er overbehæftet, vil det være nødvendigt at sælge haven på tvangsauktion, medmindre pant- og udlægshaverne frivilligt vil aflyse sine hæftelser.

Sager om eksklusion af haveejere kan være tids- og ressourcekrævende, og de kan være ubehagelige for alle parter involveret.

ØENS Advokatfirma har stor erfaring med at føre eksklusionssager, og vi står derfor altid klar til at bistå vores klienter under hele processen.

Regler for fremleje og korttidsudlejning

Deleøkonomi er oppe i tiden og benyttes af flere og flere danskere. En af de mest populære måder at supplere indkomsten i ferieperioderne på, er ved at udleje eller fremleje sin have til fremmede gennem tjenester som Airbnb.

Men hvordan er reglerne egentlig for at udleje sin have til turister eller at låne den ud til et familiemedlem? Og skal indtægten indberettes til SKAT? Vi er ajour med de nyeste regler om fremleje og korttidsudlejning i haveforeninger.

Der er store forskelle på reglerne, alt efter om man bor i en lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed. Dog er det ens for alle indtægter via deleøkonomi, at de skal indberettes til SKAT.

Bestyrelsesansvar i haveforeninger

Bestyrelsen i en haveforening udfører ofte et utroligt stort stykke arbejde, mens de sidder i bestyrelsen, og oftest er arbejdet helt ulønnet eller med en så lille aflønning, at det knapt nok dækker indkøb af kaffe til møderne. Det er glæden, der driver værket.

Men det at sidde i en bestyrelse forpligter, og det er desværre ikke altid nok, at man gør sit bedste. Vi anbefaler derfor altid, at bestyrelserne tegner en bestyrelsesansvarsforsikring – hvis der da ikke allerede er en sådan i foreningens forsikring.

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er nemlig personligt ansvarlig for fejl og mangler under udførelsen af sit bestyrelsesarbejde. Et bestyrelsesansvar kan typisk komme på tale som følge af, at man ikke har fulgt godt nok med i foreningens forhold.

Hvert bestyrelsesmedlem hæfter for sådanne tab for foreningen med hele sin formue, og det vil sige, at man som bestyrelsesmedlem står økonomisk på mål for, at man udfører sit arbejde godt.

Vi har set en række praktiske eksempler, hvor bestyrelsesmedlemmer er blevet mødt med krav om personlig hæftelse for tab, som haveforeningen – eller deres medlemmer eller kreditorer – mener, de har lidt, som følge af dele eller hele bestyrelsens handlinger.

ØENS Advokatfirma står klar til at rådgive og dele ud af vores mangeårige ekspertise, så I som bestyrelse bedst muligt kan sikre jer mod erstatningskrav.

Stiftelse af haveforeninger

Stiftelse af en haveforening er en ofte tidskrævende, besværlig og bekostelig affære, hvor der skal forhandles vilkår med sælger/ejer af ejendommen, finansiering af købesummen og vilkår for foreningens fremtidige virke med ejerne eller de kommende ejere.

ØENS Advokatfirma har solid erfaring med at køre stiftelse af en haveforening sikkert i mål.

Snak med en specialist indenfor området

Thomas Valentin ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Thomas Trandberg Valentin
Advokat, associeret partner
Bjørn Weber ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Bjørn Weber
Direktør, partner
Nedim Husic ØENS Ejendomsadministration
Boligforening
Nedim Husic
Administrationschef (EA), partner