Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

Dét skal du vide om den nye ferielov

27. maj 2019

Af Kommunikation

I september 2020 træder en nye ferielov i kraft. Og med den indføres såkaldt samtidighedsferie – hvilket vil sige, at ferien fremover afholdes samtidig med, at den optjenes. I nuværende ferielov er det nemlig således, at du optjener din ferie i kalenderåret og afholder den fra 1. maj året efter. Altså kan der gå helt op til 16 måneder, før man som ansat kan få glæde af sin optjente ferie. Ifølge EU-Kommissionen er dét i strid med EU’s arbejdsmarkedsdirektiv, og derfor indføres der nu en ny en lov baseret på princippet om samtidighedsferie.

På de fleste punkter bliver den nye ferielov ligesom den eksisterende. Der vil stadig være ferie med løn til funktionærer og funktionærlignende medarbejdere samt ferie med feriegodtgørelse til timelønnede medarbejdere. Medarbejdere vil også fortsat optjene 2,08 dages ferie hver måned, de er ansat – og ferieprocenten vil også forsat være på 12,5 procent.

Den væsentlige ændring er som nævnt den, at der fremover bliver såkaldt samtidighedsferie – og at der derfor ikke længere vil være forskydning mellem optjeningsår og ferieår. Når man har arbejdet i én måned, har man altså allerede ret til at holde 2,08 dages betalt ferie. Den nye lov kommer især til at gøre en forskel for nyuddannede og ledige, der fremover har ret til betalt ferie allerede fra starten af nyansættelsen.

For at man kan nå at optjene ferie til at holde tre ugers betalt ferie i ferieperioden, ændres ferieåret, så det fremover kommer til at gå fra den 1. september til den 31. august. Antallet af feriedage ændres ikke, men det gør derimod perioderne for optjening og afholdelse af ferien. Den ferie, som du opsparer, kan du afholde fra den 1. september og helt frem til den 31. december året efter. Det vil sige, at du har 16 måneder til at afholde den ferie, du har opsparet i et givent ferieår. Ferieafholdelsesperioden bliver således mere fleksibel.

Inden den nye ferieordning træder i kraft, er der indført en overgangsordning. Ved overgangen til den nye ordning med samtidighedsferie vil lønmodtageren – efter gældende regler – have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt – og samtidig vil den enkelte på overgangstidspunktet begynde at optjene ferie, som kan afholdes i takt med, at ferien optjenes. Dét betyder mere konkret, at lønmodtageren vil have op til to års betalt ferie – svarende til 10 uger – i det første år med den nye ferieordning.

For at skåne arbejdsgivernes likviditet, vil den overskydende ferie, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indefryses. Den overskydende ferie kan ikke afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. I stedet kan lønmodtageren selvfølgelig afholde betalt ferie, der er optjent med samtidighedsferie.

Tilmeld nyhedsbrev