Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

NYHEDER

COVID-19 nedlukning 12. marts 2020 til 10. maj 2020

12. marts 2020

Kommunikation

I forlængelse af vores mail fra d. 12. marts samt den seneste udmelding fra regeringen, har vi hos ØENS Ejendomsadministration A/S besluttet følgende:

  • Vores medarbejdere arbejder fortsat i videst muligt omfang hjemmefra, indtil de officielle anbefalinger ændres, og det igen er tilrådeligt at alle medarbejdere arbejder fra kontoret.
  • Vores medarbejdere deltager ikke i fysiske møder.
  • Kontoret vil fortsat være nødbemandet, og det vil fortsat være muligt at kontakte os via telefon og mail.
  • Vi opfordrer fortsat til, at flest mulige henvendelser sker via mail, idet omstilling af telefoner til medarbejdere, der arbejder hjemme og evt. samtidigt skal passe børn, der grundet COVID-19 ikke kan komme i skole mv. giver udfordringer.
  • Vi kontakter alle kunder med allerede aftalte møder i den forlængede nedlukningsperiode, for at drøfte om mødet skal aflyses, udskydes, eller afvikles via telefon eller digitalt. Vi har den seneste 1½ uge med stor succes gennemført mange møder via Microsoft Teams, hvor vi kan gennemgå dokumenter, se og tale med hinanden.
  • Vi kontakter alle kunder med planlagte generalforsamlinger i den forlængede nedlukningsperiode, for at drøfte om generalforsamlingen skal aflyses, udskydes, afholdes med under 10 fysiske deltagere, skriftlig eller digitalt, idet alle modeller giver hver sine udfordringer. EjendomDanmark har fundet et par domme frem, der slår fast, at generalforsamlinger afholdt senere end vedtægten påbyder, ikke påvirker beslutningernes gyldighed.
  • Når samfundet igen kører som normalt, vil vi komme til at prioritere generalforsamlingerne således, at generalforsamlinger med væsentlige dagsordenspunkter prioriteres højere, end generalforsamlinger der alene indeholder en ordinær dagsorden. De generalforsamlinger der prioriteres, vil f.eks. være andelsboligforeninger idet de enkelte andeles værdi fastsættes af generalforsamlingen, hvorfor mange andelshavere kan risikere ikke at kunne sælge deres andelsbolig før generalforsamlingen er afholdt. Herunder prioriteres de foreninger, hvor andelsværdien ændrer sig væsentlig over de foreninger, hvor andelsværdien ikke ændres eller alene ændres minimalt. Vi beklager på forhånd for de foreninger, der oplever at blive prioriteret lavere end andre og håber på jeres forståelse.
  • I de kommende måneder kan vi få brug for at have en dialog med jer som bestyrelse, om håndtering af restancer, idet mange allerede står uden job og restauranter, butikker m.fl. oplever voldsomme fald i deres omsætning. Det kan derfor blive aktuelt at indgå afdragsordninger og andre aftaler om udskudte betalinger. Bliver det aktuelt i jeres forening vil jeres daglige administrator kontakte jer.

 

Vi håber på jeres fortsatte forståelse for, at der i denne nedlukningsperiode kan opleves længere sagsbehandlings- og svartider – vi gør det bedste vi kan.

Tilmeld nyhedsbrev