Nyheder

Seneste nyheder fra ØENS

Betingelser for lovliggørelse af aktionærlån

Nyt lovforslag vil gøre det muligt for selskaber at lovliggøre et (ulovligt) lån ydet af selskabet. Ifølge lovforslaget vil det være muligt for et selskab, inden de nye regler træder i kraft d. 1. januar 2017, at lovliggøre et ellers ulovligt lån, såfremt selskabet på den førstkommende generalforsamling efter d. 31. december 2016 beslutter at opretholde lånet.
Det betyder dog, at selskabet skal kunne opfylde nedenstående betingelser for at lovliggøre lånet.

Betingelser for lovliggørelse af aktionærlån:

  • Den samlede økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver. Det er dog alene midler, som selskabet lovligt vil kunne udlodde som ordinært udbytte, der kan anvendes.  Endvidere skal den økonomiske bistand ydes på sædvanlige markedsvilkår.
  • Det er en betingelse, at beslutningen om at yde den økonomiske bistand enten træffes af kapitalejerne på generalforsamlingen eller af det centrale ledelsesorgan på baggrund af en bemyndigelse dertil fra generalforsamlingen. Den økonomiske bistand må ikke udgøre et større beløb end, hvad det centrale ledelsesorgan har foreslået eller tiltrådt
  • Endelig kan beslutningen om at yde den økonomiske bistand først træffes efter, at selskabet har aflagt sin første årsrapport

Disse betingelser for lovligt at kunne yde lån vil sikre, at hensynet til selskabet og dets kreditorer varetages på ordentlig vis.

Tilmeld nyhedsbrev