Immaterialret

Immaterielle aktiver er en stor del af den industrielle verden og kan rumme store værdier.

Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed er opmærksom på disse potentielt store værdier, der knytter sig til de immaterielle aktiver og rettigheder i form af varemærker, design, domænenavne samt ophavsretligt beskyttede værker.

Der kan være behov for at sikre disse værdier bedst muligt via eksempelvis registrering, overvågning, håndhævelse samt et solidt aftalegrundlag.

Hos ØENS bistår vi med rådgivning inden for alle aspekter af de ovennævnte rettighedstyper, herunder også markedsføringsretlige aspekter.

Skal du eller din virksomhed eksempelvis have bistand til at sikre dit brand, uanset om virksomheden er nystartet eller veletableret, bistår vi med at få lagt en varemærkestrategi og registreret dine rettigheder. Vi bistår tillige i tilfælde af en aktuel eller forestående tvist og søger denne løst bedst muligt.

Skulle du være af den overbevisning, at du har rettighederne til et immaterielt aktiv, bistår vi også med håndtering af en indsigelse mod en påstået eksisterende rettighed, en verserende ansøgning eller en registreret rettighed, du følgelig ønsker ophævet, tilsidesat eller overført til dig.

Kontakt ØENS for at høre nærmere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Tal med en specialist på området

Christian U. Zander Olsen ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Christian U. Zander Olsen
Advokatfuldmægtig