Naboret og hævd

Har du udfordringer med din nabo? Er der opstået en tvist, rådgiver vi dig gennem forløbet.

Skelforretninger
Opstår der uenighed mellem dig og din nabo, eller er der tvivl om, hvor skellet for jeres ejendomme er placeret, kan man afholde en skelforretning. Det foregår ved, at en landinspektør bestilles til at afmærke skellet ifølge matrikelkortet og ved at indkalde ejendomsejerne, naboer, tidligere ejere og andre, der kan give deres forklaring vedrørende ejendommens skel. Når landinspektøren har afmærket skellet, kan landinspektøren tage stilling til, om skellet skulle have flyttet sig pga. hævd.

Det er værd at bemærke, at skelforretninger ikke er helt billige, hvorfor vi hos ØENS anbefaler, at du får advokatbistand ved sådanne sager. Hos ØENS kan vi ved skelforretninger bl.a. hjælpe med at søge retshjælpsdækning eller dækning hos statsforvaltningen samt rådgivning og håndtering af hele proceduren for skelforretningen.

Hævd
Hævd er en særlig ret til et område, der opstår, når den ene part retsstridigt har benyttet et areal uden at have været berettiget til det, og uden at naboen har forhindret denne benyttelse. For at der kan være tale om hævd, skal der som udgangspunkt have været udøvet denne form for råden i mere end 20 år, hvilket oftest sker ved, at et hegn, en hæk eller nogle gange en bygning har været placeret hen over skellet.

I andre tilfælde kan der være tale om hævd i form af færdsel, hvis man i længere tid har benyttet et areal til færdsel. I så fald skal man have benyttet arealet retsstridigt i alderstid, hvilket betyder “så længe, at ingen kan huske, at det har været anderledes”. Dette fastsættes normalt til cirka. 40-50 år.

Hos ØENS har vi stor erfaring med at føre hævdssager, og vi tilbyder derfor stor ekspertise på området.

Tal med en specialist på området

Michael Friis Pedersen ØENS Advokatfirma
Advokatfirma
Michael Friis Pedersen
Advokat, associeret partner